Ilustracija Foto: FreeImages / Jason Morrison

FHP smatra da preblaga kaznena politika sudova u Srbiji ne dovodi do kažnjavanja i neponavljanja zločina, pravičnosti, niti do saosećanja i solidarnosti sa patnjama i bolom žrtava ratnih zločina.

U drugostepenom postupku, Apelacioni sud je u julu 2018. potvrdio oslobađajuću presudu protiv „Siminih četnika“ za rušenje džamije i za ubistvo 27 romskih civila u selu Skočić, dok je Đurđevića i Gavrića osudio na 10 godina, a Alića na šest godina zatvora.

Odlučujući po žalbama, trećestepeno veće je našlo da drugostepeni sud nije na adekvatan način cenio olakšavajuće okolnosti kod Đurđevića, Gavrića i Alića. Tako je kao olakšavajuće okolnosti kod Gavrića i Đurđevića cenilo to da su oženjeni i da imaju decu, dok je za Alića cenjeno to što je u vreme izvršenja zločina bio maloletan i to što je u ratu izgubio nogu.

„Međutim, ono što je trećestepeni sud propustio da oceni kao otežavajuću okolnost kod Zorana Đurđevića jeste da je on, pored izvršenih krađa i razbojništva (što je cenjeno kao otežavajuća okolnost), pravosnažno osuđen i za ratni zločin u Bijeljini sredinom juna 1992. kada je silovao i seksualno ponižavao dve Bošnjakinje, zbog čega je osuđen na kaznu zatvora od 13 godina“, piše u saopštenju FHP-a, koji smatra da je Apelacioni sud izrekao preblage kazne optuženima, čime se nije postigla svrha krivičnog kažnjavanja koja je srazmerna počinjenom zločinu.

„Takođe, s obzirom da je zločin u Skočiću jedini zločin koji je procesuiran pred domaćim sudom za zločine počinjene nad Romima, da za ubistvo Roma u Skočiću nijedan pripadnik „Siminih četnika“ nije osuđen jer je Apelacioni sud pooštrio standarde u dokazivanju saizvršilaštva, a da je za višemesečno seksualno nasilje i silovanje Romkinja izrekao blaže kazne u odnosu na kazne koje su izrečene za zločine nad pripadnicama drugih nacija, stiče se utisak da su institucije nadležne za procesuiranje ratnih zločina u Srbiji nezainteresovane za istraživanje i procesuiranje zločina koji su počinjeni nad Romima, čime pored nepostojanja elementarnog saosećanja prema žrtvama institucije Srbije ispoljavaju i diskriminatoran stav prema Romima“, navodi se u saopštenju FHP-a.

 

Povezani tekstovi