Presuda za zločin u Lovasu 20. juna 1Ilustracija Foto: Pixabay/succo

Pred Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu svoje završne reči su izneli optuženi Darko Perić, Radovan Vlajković, Radisav Josipović, Saša Stojanović, Jovan Dimitrijević i Zoran Kosijer.

Svi su negirali optužbe i tvrdili kako je prethodni postupak vođen tendenciozno da bi se oni proglasili krivim bez valjanih dokaza.

Saša Stojanović je završnu reč završio sa „junci ogradu provališe, a volovi kupus pojedoše“. Optuženi su još Milan Devčić i Željko Krnjajić, koji su svoje završne reči izneli na prethodnim glavnim pretresima.

Podsetimo, suđenje je počelo još u aprilu 2008. Prvobitnom optužnicom, četrnaestorici optuženih je stavljeno na teret da su kao pripadnici različitih formacija, u oktobru i novembru 1991. u hrvatskom mestu Lovas izvršili napad na civile, prema njima nečovečno postupali, mučili ih, povređivali i ubijali, što je imalo za posledicu smrt 69 osoba, dok je 12 civila zadobilo teške i lake telesne povrede.

Izmenjenom optužnicom od 28. decembra 2011. broj smrtno stradalih civila smanjen je sa 69 na 44.

Viši sud u Beogradu doneo je 26. juna 2012. godine presudu kojom je sve optužene oglasio krivim i osudio ih na kazne od četiri do 20 godina zatvora.

Apelacioni sud u Beogradu je u decembru 2013. predmet vratio na ponovni postupak.

Tužilaštvo za ratne zločine je u januaru 2017. izmenilo optužnicu, kojom je obuhvatilo 10 optuženih, pa je tako smanjen i broj žrtava na 32. Tokom prošle godine postupak je obustavljen u odnosu na Petronija Stevanovića, koji je preminuo, dok je u odnosu na Miodraga Dimitrijevića razdvojen zbog zdravstvenog stanja optuženog.

Sudsko veće je 14. juna 2018. odlučilo da glavni pretres počne iznova. Prilikom donošenja ove

odluke, veće se rukovodilo stavom Apelacionog suda da zamenici tužioca za ratne zločine nisu mogli

da preduzimaju radnje u periodu u kojem Tužilaštvo nije imalo glavnog tužioca. Pročitana je izmenjena optužnica zbog razdvajanja postupka u odnosu na Dimitrijevića i Stevanovića. Ponovno je smanjen broj žrtava – na samo 28.