Nebojša Arsenijević Foto: kg.ac.rs

Savet smatra da je neophodno razrešiti i Arsenijevićevu „vojsku“ koja mu je u bezakonju – pomagala. Generalni sekretar Saveta Mario Spasić rekao je da je odlična vest da je Nebojša Arsenijević smenjen sa dužnosti rektora Univerziteta u Kragujevcu i da je to poruka države da nikome neće biti tolerisani bahatost i bezakonje u rukovođenju visoko školskim ustanovama.

Sada je neophodno krenuti u postupak utvrđivanja odgovornosti Arsenijevićevih podanika, prorektora, članova Saveta i Senata Univerziteta u Kragujevcu koji su legalizovali svaki Arsenijevićev hir i na taj način sve savesne zaposlene i studente Univerziteta u Kragujevcu pot inili volji jednog oveka, ocenjuje se u saopštenju.

Prorektori, članovi Saveta i Senata zbog smene rektora nakon utvrđenog nezakonitog delovanja, nemaju legitimitet da dalje obavljaju ove dužnosti i u cilju spasa ugleda Univerziteta treba ili da podnesu ostavke, ili da budu razrešeni na isti način na koji je razrešen Arsenijević. U demontiranju privatnih i sitnih interesa navedenih, ovaj Savet daje punu podršku ministru Mladenu Šarčeviću i Vladi Srbije, ističe se u saopštenju.