Upućeni javni poziv fizičkim licima,organizacijama civilnog društva,naučnim institucijama,javnim upravama,privrednim društvima, javno komunalnim preduzećima, je privukao veliko interesovanje  što potvrđuje brojka od 111 prispelih prijava.

Ovo je, po rečima Gorana Trivana, ministra za zaštitu životne sredine dobra informacija za Srbiju, potvrda nečeg jako bitnog a to je činjenica da znanja i kreativnosti ima ali nam, po nekad, nedostaje malo samopouzdanja. Odabrano je 25 najinovativnijih rešenja i timova koji će dobiti finansijsku i stručnu podršku za dalje aktivnosti na realizaciji svojih ideja. Pored nagrađenih šansu da koriste resurse “ Klimatskog inkubatora“ dobiće još devet prispelih projekata. Tu će im biti pružena mentorska podrška i pomoć u pronalaženju izvora sufinasiranja,promociji i povezivanju sa zainteredovanim akterima. Među nagrađenim projektima dva su iz Kraljeva, projektna ideja magistra Jovana Nešovića „Energetski nezavisno mesto-I faza“ i projektna ideja Gradske uprave grada Kraljeva autora Zdravka Maksimovića.