Tužilaštvo da sprovede istragu zbog nestalih beba 1Ilustracija Foto: Janson Morison FI

– U saopštenju se dodaje da još uvek nije nastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja, te da postoje brojne nelogičnosti i kontradiktornosti koje zahtevaju istragu – od tvrdnje bolnice da je preminula beba sahranjena, a groblje tvrdi da nikad nije dobilo telo bebe, preko toga da roditelju nije omogućeno da vidi preminulu bebu, do činjenice da i dalje postoji matični broj deteta koji nije ugašen i da nema istorije bolesti jer bolnica tvrdi da je dostavljena Arhivu koji pak ističe da nije dobio dokumentaciju.

U saopštenju se naglašava da roditelji imaju prava na istinu o sudbini njihove bebe. „Dosadašnja najava državnih organa da zbog ozbiljnih nedostataka roditeljima nestalih beba sledi novčana naknada, podstiče sumnju roditelja u vezi sa sudbinom njihove bebe. Nikakva novčana naknada ne sme da spreči ili obeshrabri tužilaštvo da zbog brojnih netačnosti, nepravilnosti i nejasnoća preduzme zakonom predviđene mere protiv učinilaca krivičnih dela i utvrdi sudbinu nestalih beba“, saopštila je Advokatska kancelarija Tomanović.