Tužilaštvo pod kontrolom 1Foto: Aleksandar Roknić

Predstavljajući Izveštaj o pravnom i političkom položaju tužilaštva u borbi protiv visoke korupcije, on je istakao da presudni uticaj na izbor tužilaca ima vlast, pa se otuda ne može govoriti o tome da je tužilaštvo samostalno i nezavisno.

Lazić podseća da je GRECO ocenio da od 15-ak preporuka za poboljšanje položaja tužilaštva, Srbija nije ispunila nijedan.

On posebno ukazuje da ni u predloženim ustavnim amandmanima nije predviđeno da sudstvo i tužilaštvo budu oslobođeni tutorstva vlasti, jer se umesto direktnog izbora sudija u tužilaca u Skupštini predviđa da parlament bira većinu članova u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca, koje potom bira nosioce pravosudnih funkcija.

Da bi se unapredio položaj tužilaca, Lazić smatra da treba promeniti odnos tužilaštva i policije, omogućiti da se u tužilaštvu formiraju posebni istraživački timovi, da učestvuju u izboru policijskih starešina, kao i da imaju mogućnost da sankcionišu policajce koji odbijaju naloge tužilaštva.