Foto; Tomislav Stevanović

U svakodnevnu kampanju uključene su i zdrastvene medijatorke pri Patronažno-polivalentnoj službi leskovačkog Doma zdravlja,među kojima se posebno izdvaja Laura Saitović medijatorka romske narodnosti koja je na poslovima vakcinacije romske dece počev od 2011 godine do danas.

„Od načelnika „Dečijeg dispanzera“ u Leskovcu dobili smo preliminarni spisak romske dece rodjene u Leskovcu koja do danas nisu uopšte vakcinisana MMR vakcinom. Naš zadatak je da ih ovih dana posetimo na kućnom pragu i zamolimo da to što pre učine“, ističe u našem razgovoru gospođa Saitović inače potpredsednik NVO“Rosa“ u Leskovcu,koja se izmedju ostalog bavi i zdrastvenim zbrinjavanjem mladih Roma.

„Veliki broj od evidentirane nevakcinisane dece sa spiska su deca uglavnom maloletnih ili jedva punoletnih  roditelja, prerarno zašlih u bračne vode. Jedan broj te dece je sa roditeljima otišao u zemljama Evropske unije tražeći azil, dok ne mali broj mladih roditelja  i dan-danas što iz sujeverja, verskih ili drugih ličnih razloga ne vakciniše soju decu. Možda će nove mere u ostvarivanju roditeljskog dodatka povećati broj vakcinisane dece,“ ističu u NVO“Rosa“ u Leskovcu.

„ Mi smo od 2011.godine do danas našom neprekidnom aktivnošću  nekako ubedili više od 150 mladih roditelja da decu ipak vakcinišu, da decu redovno vode na  kontrolne zdrastvene preglede u „Dečiji dispanzer“- leskovačkog Doma zdravlja  i da se okanu „bapskih priča i lekova iz kućne radinosti“… Utičemo stalno i na roditelje maloletnih  i jedva punoletnih ženika da oni nastave školovanje i da u brak ne treba žuriti po svaku cenu pre punoletstva“, priča nam Zoran Saitović, predsednik Nevladine organizacije „Rosa“ u Leskovcu.

Osnovnu školu romska deca u Leskovcu završe procentualno jedva  pedest odsto od broja upisanih, napuštajući je prerarano oko 13 godine, zbog porodičnog biznisa  uglavnom trgovine po pijacama i „buvljacima“  ili prerarnog stupanja u bračne vode… Srednju školu mladi Romi završe oko  deset odsto od broja upisanih dok vioske škole i fakultete završi svega 0,02 odsto od broja upisanih brucoša… Ali zahvaljujući  leskovačkoj „Rosi“ i zdrastvenim medijatorkama romkinjama  taj broj se u poslednjih nekoliko godina značajno pozitivno menja, tako da danas u leskovačkim srednjim školama nastavu pohadja oko tridesetak romske dece,  od kojih je polovina sa odličnim ili vrlodobrim uspehom…

Romi danas u Leskovcu žive u tri urbana ali nedovoljno uredjena  gradska naselja: “Sahat-.mala“,“Podorce“ i Novo naselje „Slavko Zlatanović“,po poslednjem republičkom  popisu njih oko desetak hiljada, uglavnom se bave trgovinom i skupljanjem i prodajom sekundarnih sirovina.Veći deo romske populacije u Leskovcu je politički i verski neopredeljen i okrenut isključiovo porodičnoj problematici. Prema podacima  leskovačkog Centra za socijalni rad od 2,5 hiljda korisniuka raznih vidova socijalne pomoći tokom 2017.godine,trećina njih je iz redova romske populacije…