Izbori i Ustav koče borbu protiv korupcije 1

I dok iz ekspertskog tela Saveta Evrope (SE) tvrde da napori Srbije nisu na „zadovoljavajućem“ nivou, iz Ministarstva pravde odgovaraju da je „većina preporuka ispunjena“ i da „ubrzano rade“ na ispunjavanju ostalih. Odgovor ko je u pravu, može da se izvuče iz nešto bližeg pogleda na izveštaj koji pored preporuka sadrži i stavove zvaničnog Beograda o aktivnostima koji se sprovode na ispunjavanju sugestija.

Prva preporuka koja je u julu 2015. godine upućena iz Strazbura odnosi se na proceduru usvajanja zakona u skupštini. Konkretno, iz SE su od Srbije zatražili da se predlozi zakona, amandmani i ishodi sednica odbora objavljuju na vreme i da se hitni postupak usvajanja zakona primenjuje kao izuzetak a ne kao pravilo.

U odgovoru, zvaničnici Srbije su istakli da se internet stranica Narodne skupštine redovno ažurira, čime je zakonodavni postupak dostupan široj javnosti. Što se tiče hitnog postupka usvajanja zakona, zvaničnici su naglasili da poslanici imaju mogućnost da odbiju usvajanje zakona po toj proceduri.

Međutim, kako tim objašnjenjem nije precizirano kako Srbija misli da stane na put hitnom usvajanju zakona, GREKO je ovu preporuku okarakterisao kao delimično ispunjenu.

Druga preporuka je da se usvoji Kodeks ponašanja za narodne poslanike i obezbede jasne smernice za izbegavanje sukoba interesa. Ova preporuka nije mogla da bude ispunjena, navedeno je u odgovoru, u prvom redu zbog parlamentarnih izbora 2016. i uspostavljanja novog saziva skupštine. Ovakav odgovor bio je dovoljan da GREKO oceni preporuku kao neispunjenu.

Treća preporuka istakla je potrebu da se uredi odnos između poslanika s jedne i lobista i ostalih ljudi koji nastoje da utiču na parlamentarni odnos s druge strane. Ni ova preporuka nije ispunjena pošto je zakon koji bi uredio ovu oblast, kako je rečeno u odgovoru, tek u procesu izrade.

Kada je reč o sudijama, GREKO je savetovao da se Narodna skupština isključi procesa izbora članova Visokog saveta sudstva, kao i da najmanje polovina članova budu sudije izabrane od svojih kolega. Takođe traži se da u VSS-u ne sede predstavnici drugih grana vlasti i razvija uloga VSS-a kao samoupravnog tela.

GREKO je preporučio da bi skupština trebalo da bude isključena i iz procesa zapošljavanja i unapređivanja sudija, kao i to da se obezbedi da se ove odluke donose na osnovu jasnih i objektivnih kriterijuma.

Sugerisana je i promena sistema ocenjivanja sudija, tako što bi bili uvedeni kvalitativniji kriterijumi, kao i ukidanje pravila po kojem bi loša ocena sistematski vodila ka razrešenju. Takođe, jedna od preporuka ticala se potrebe da Etički kodeks za sudije bude prenet svim sudijama i da za sve njih bude obezbeđena obuka.

Odgovoreno je da će većine ovih preporuka biti primenjena kada na snagu stupe Ustavni amandmani. Kako je proces izmene Ustava još uvek u toku, GREKO je preporuke koje se odnose na sudstvo ocenio kao delimično ispunjene.

Deo preporuka koji se odnosi na tužioce, sličan je onim koji se odnosio na sudije. Pa tako se savetuje isključivanje skupštine iz procesa izbora ovih članova, obezbeđivanje da „značajni deo“ ovog tela čine tužioci i ukidanje članstva predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti. Preporučuje se i eliminacija skupštine u procesu zapošljavanja i unapređivanja tužilaca, ograničenje diskrecije Vlade i uspostavljanje jasnih i objektivnih kriterijuma. Ponavlja se i predlog za unapređenjem sistema ocenjivanja tužilaca na taj način što bi se ravnali spram kvalitativnih pokazatelja, a takođe se kritikuje i mogućnost da loša ocena sistemski može da vodi do razrešenja. Kao i kod sudija, GREKO je preporučio da se Etički kodeks za tužioce efikasno prenese svim tužiocima i dopuni pisanim smernicama.

I kao što su preporuke koje se odnose na tužioce gotovo identične onim koje se tiču sudija, tako je i odgovor Srbije preslikan, navodeći da implementacija zavisi od usvajanja Ustavnih amandmana.

Neispunjeno

Poslednje dve preporuke GREKO tiču se razvijanja pravila o sukobu interesa kada je reč o poslanicima, sudijama i tužiocima. Konačno, preporučuje se dalje jačanje uloge Agencije za borbu protiv korupcije. Obe ove preporuke, kako je navedeno u odgovoru Ministarstva pravde, biće ispunjene kada se usvoji novi Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Do tog trenutka, istaknuto je u izveštaju GREKO, ove preporuke će se voditi kao neispunjene.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.