Jedan od zaključaka je uspostavljanje Balkanskog opservatorijuma za organizovani kriminal koji bi trebalo da omogući civilnom društvu da ima efikasniju ulogu u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kaže za Danas Jovana Marović, izvršna direktorka Politikon mreže iz Crne Gore i članica radne grupe za Poglavlje 23 u pregovorima o članstvu te države u EU, komentarišući diskusije o vladavini prava na prošlonedeljnom samitu Berlinskog procesa u Londonu, na kojem je učestvovala.

Naša sagovornica napominje da je Velika Britanija najavila da će povećati finansijsku podršku Zapadnom Balkanu, između ostalog, i za jačanje vladavine prava. „Dodatno, sve vlade država Zapadnog Balkana su pripremile posebne izjave o aktivnostima koje će sprovesti u borbi protiv korupcije, a na osnovu izvještaja Evropske komisije, GRECO i preporuka iz britanske vlade. Pored toga što su ove izjave samo ponavljanje već utvrđenih obaveza, ranije na samitu u Trstu su definisane dodatne, ali pošto nije bilo nastavka niti izvještavanja o napretku u njihovom ispunjavanju, u Londonu je napravljen skroman pomak u oblasti vladavine prava“, navodi ona.

Marović objašnjava da se „logika pokretača Berlinskog procesa da će ekonomski rast dovesti i do jačanja vladavine prava do sada nije pokazala kao utemeljena“.

– S obzirom na to da je vladavina prava preduslov za sve ostale reforme, kao i da njeno postojanje obezbjeđuje pravnu sigurnost utiče na strane investicije, pa samim tim i ekonomski rast, trebalo bi da bude jedan od ciljeva Berlinskog procesa. Već razvijena struktura Berlinskog procesa koja mobiliše i obuhvata više aktera, uključujući vlade, civilno društvo, mlade, biznis sektor, EU, države članice, komplementarna je procesu evropske integracije, što je potrebno dodatno iskoristiti za kompleksne reforme, naglašava Jovana Marović.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.