Jedan od zaključaka je uspostavljanje Balkanskog opservatorijuma za organizovani kriminal koji bi trebalo da omogući civilnom društvu da ima efikasniju ulogu u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kaže za Danas Jovana Marović, izvršna direktorka Politikon mreže iz Crne Gore i članica radne grupe za Poglavlje 23 u pregovorima o članstvu te države u EU, komentarišući diskusije o vladavini prava na prošlonedeljnom samitu Berlinskog procesa u Londonu, na kojem je učestvovala.

Naša sagovornica napominje da je Velika Britanija najavila da će povećati finansijsku podršku Zapadnom Balkanu, između ostalog, i za jačanje vladavine prava. „Dodatno, sve vlade država Zapadnog Balkana su pripremile posebne izjave o aktivnostima koje će sprovesti u borbi protiv korupcije, a na osnovu izvještaja Evropske komisije, GRECO i preporuka iz britanske vlade. Pored toga što su ove izjave samo ponavljanje već utvrđenih obaveza, ranije na samitu u Trstu su definisane dodatne, ali pošto nije bilo nastavka niti izvještavanja o napretku u njihovom ispunjavanju, u Londonu je napravljen skroman pomak u oblasti vladavine prava“, navodi ona.

Marović objašnjava da se „logika pokretača Berlinskog procesa da će ekonomski rast dovesti i do jačanja vladavine prava do sada nije pokazala kao utemeljena“.

– S obzirom na to da je vladavina prava preduslov za sve ostale reforme, kao i da njeno postojanje obezbjeđuje pravnu sigurnost utiče na strane investicije, pa samim tim i ekonomski rast, trebalo bi da bude jedan od ciljeva Berlinskog procesa. Već razvijena struktura Berlinskog procesa koja mobiliše i obuhvata više aktera, uključujući vlade, civilno društvo, mlade, biznis sektor, EU, države članice, komplementarna je procesu evropske integracije, što je potrebno dodatno iskoristiti za kompleksne reforme, naglašava Jovana Marović.