Foto: Vojni Sindikat Srbije /Facebook

„Samim tim što najavljeno povećanje od devet odsto i dalje neće biti dovoljno da se dostigne zakonski minimum, zato što su plate zaposlenih u Vojsci Srbije trenutno za oko 35 odsto manje od propisanog minimuma“, navodi se u saopštenju.

Vojni sindikat je naveo da će najveći problem nastati zbog činjenice da će oni pripadnici vojske sa najmanjim primanjima dobiti najmanje povećanje od svega par hiljada dinara.

„To su vojnici, podoficiri i oficiri nižih činova, kao i civilna lica na službi u VS, dok će oficiri viših činova, naročito oni koji rade na pozicijama u Ministarstvu odbrane i Generalštabu, kao i državni službenici dobiti najveće povećanje. Nepravda i već velike ‘klasne’ razlike na ovaj način će dodatno revoltirati i produbiti već dubok jaz izmedju najvećeg dela vojske, koji čini oko 70 odsto zaposlenih i koji primaju platu u visini prosečne i manju od prosečne u Srbiji“, smatra sindikat.

Dodaje se da će ostali zaposleni u javnom sektoru, pre svega u zdravstvu i policiji, zbog bolje organizovanog obračuna plata dobiti pravednije povećanje a da će biti oštećeni i vojni lekari i tehničari jer će dobiti manje povećanje nego njihove kolege u civilnom zdravstvu, čije su plate i sada veće.

„Isto se odnosi na kolege u policiji gde će, primera radi, pripadnik Žandarmerije sa srednjom stručnom spremom dobiti više od 10.000 dinara na platu, dok će, na primer pripadnik Vojne policije sa istom stručnom spremom dobiti povećanje od oko 5.000 dinara ili duplo manje“, dodaje sindikat.

Povezani tekstovi