Foto: FoNet/NDNV

On je rekao da izveštaj o položaju nacionalnih manjina govori uopšteno i da se ne vide problemi svake zajednice zasebno, prenosi index.hr.

„Za hrvatsku zajednicu takav pristu je sporan jer kao nova nacionalna manjina ima posebne probleme – od isključenosti iz sudelovanja u procesu donošenja odluka, preko neadekvatnoj zastupljenosti u telima uprave do velike etničke distance i raširenih negativnih stereotipa“, kaže Žigmanov.

Po njegovim rečima, u izveštaju je tačno navedeno da postoji nerazmerna participacija nacionalnih manjina, što posebno pogađa hrvatsku nacionalnu manjinu kao novu manjinsku grupu s nedovoljno razvijenim institucionalnim okvirima.

„Iako se tvrdi da inistucije Srbije implementiraju Akcioni plan za zaštitu nacionalnih manjina, istovremeno se postavlja i pitanje učinka njegovih mera“, rekao je Žigmanov.

On je ukazao da Saveti za međunacionalne odnose pri lokalnim samoupravama nisu formirani u svim multietničkim opštinama, uključujući i one u kojima Hrvati žive u znatnom broju“. On je naglasio da je za hrvatsku manjinu posebno važan deo izveštaja koji se odnosi na manjkavosti u procesuiranju ratnih zločina iz 90.

„Svedoci smo da institucije Srbije nedovoljno čine na planu pravno razrešenja zločina počinjenih nad Hrvatima u Srbiji“, rekao je Žigmanov.

On je naglasio da svi ovi problemi navedeni i u ranijim izveštajima, prethodne dve godine i da zabrinjava to što vlasti u Beogradu nisu ni počele da ih rešavaju.

Povezani tekstovi