Biserka Jevtimijević-Drinjaković rođena je 1969. godine, diplomirala je pravo na Beogradskom univerzitetu, a bavila se ekonomskim i socijalnim razvojem zemlje, privlačenjem strateških partnera i stvaranjem pozitivne slike o investicionoj klimi u Srbiji. Radeći za Grupaciju Svetske banke, rukovodila je projektima za unapređenje poslovnog okruženja i privatnog sektora te ju je Međunarodna finansijska korporacija više puta nagrađivala za razvojne projekte. Učestvovala je u osnivanju i rukovođenju uglednih međunarodnih i finansijskih institucija u Srbiji, a od 2005. bila je zaposlena u kabinetu predsednika Srbije. Govori engleski i italijanski jezik.