– Ovakvoj prosečnoj zaradi u maju u Pirotu najviše doprinosi isplata zarada u Kompaniji „Tigar tajers“ i u javnom sektoru. Zato je naš stav da minimalna cena rada treba da bude na novu minimalne potrošačke korpe. Statistika je jedno, a realnost nešto drugo. Svi bi poželeli da imaju taj prosek, ali u stvarnosti nije tako jer smo sve siromašniji, kaže Ćirić. Prema njegovim rečima, do 15. septembra treba da se utvrdi novi iznos minimalne cene rada po radnom satu za iduću godinu.

– Bitno je to što većina poslodavaca ne poštuje zakonske odredbe o isplati minimalne zarade, tako da je ta isplata postala izuzetak. Tražimo od našeg Saveza samostalnih sindikata da minimalna zarada mora da bude u visini minimalne potrošačke korpe, iako ni minimalna potrošačka korpa ne odražava realnu situaciju zaposlenih. Samostalni sindikat Srbije se zalaže da sa sadašnjih 143 dinara minimalna cena rada bude podignuta na 210 dinara. Stav sindikata je da u pregovorima sa Vladom ne bi trebalo da se prihvati niži iznos od 80 odsto u odnosu na minimalnu potrošačku korpu, što bi trebalo da iznosi 168 dinara ili 29.232 dinara minimalna zarada, ističe Ćirić za Danas.

Poslednji podaci za april govore da je minimalna potrošačka korpa za april iznosila 36.380 dinara. Ako se ona podeli sa 174 sata, minimalna cena rada bi trebalo da bude 210 dinara po satu za iduću godinu.

– To je polazna osnova za Savez samostalnih sindikata Srbije u pregovorima sa Vladom, kaže Ćirić i dodaje da su sada svi parametri za povećanje minimalne cene rada na strani sindikata.

– Imamo rast bruto društvenog proizvoda, smanjenje nezaposlenosti, povećanje cena potrošačke korpe. Smatram da je naš zahtev realan i da minimalna zarada treba da bude u visini minimalne potrošačke korpe. Još 2016. godine podneli smo zahtev Savezu samostalnih sindikata da minimalna zarada bude u visini minimalne potrošačke korpe. Prošle godine je to bilo 70 odsto i to je najveće povećanje otkako se utvrđuje minimalna cena rada, kaže Ćirić.

Kreću u pregovore sa iznosom od 210 dinara na sat: Rodoljub Ćirić