Deonica Staničenje-Pirot Foto: Koridori Srbije

Povodom izjave da „ Koridori Srbije“ izbegavaju obavezu da raspišu posebni javni tender i da su mimo kontrole kupili automobile i to novcem svih građana obaveštavamo vas sledeće:

Napominjemo da nabavka automobila predstavlja realnu  potrebu ove vrste projekta i kao jasno prepoznata, sastavni je deo specifikacija FIDIC ugovora o građenju, koji nisu propisali “ Koridori Srbije“ već Međunarodna asocijacija Inženjera konsultanata. Ova vrsta ugovora nije čak ni izabrana od strane „Koridora Srbije“, već od strane Međunarodnih finansijskih institucija koje kreditiraju infratrukturne projekte.

Primenjujući napred navedene ugovore i procedure „Koridori Srbije“ nisu izbegli obavezu da raspišu javnu nabavku, jer ta obaveza i nije na strani „Koridori Srbije“ već je obaveza Izvođača. Svi Izvođači birani po kriterijumu najniža ponuđena cena koja pored vrednosti radova  podrazumeva i nabavku ostale opreme, pa i automobila.

Neosnovana je i zlonamerna pretpostavka da bi se nabavkom  kroz drugu vrstu postupka ostvarila veća ušteda i kontrola.

Napominjemo da u svakom slučaju, navedena vozila postaju vlasništvo Investitora, tj. Republike Srbije u čije ime je Vlada Republike Srbije preuzela osnivačka prava.

Ponavljamo, netačno je da je izbegnuta obaveza da se raspiše posebna javna nabavka,jer  automobili  jesu nabavljeni preko tendera u skladu sa strogim procedurama  Međunarodnih finansijskih institucija koje kontrolišu svaki korak i uslove u postupku sprovođenja tendera, ugovaranja i same realizacije projekta.

Što se tiče usluga mobilne telefonije, iste su nabavljene primenom Zakona o javnim nabavkama  Republike Srbije od strane i za potrebe „Koridora Srbije“, kao što to čine i druga javna preduzeća.

Povezani tekstovi