Foto: Ljiljana Bukvić

Regionalni ekonomski prostor treba da doprinese atraktivnosti regiona radi ohrabrivanja investicija i povećanja trgovine i time otvaranja radnih mesta. U sklopu te teme na samitu se razgovara i o digitalnim veštinama a posle usvajanja Digitalne agende za Zapadni Balkan u junu u Sofiji, prenosi Euraktiv.

Učesnici samita razmatraju i načine finansiranja malih i srednjih preduzeća i „startapova“, kao i potrebu regiona da se angažuje na energetskoj tranziciji i bolje iskoristi značajan hidropotencijal kojim raspolaže. Evropska komisija će, kako bi podržala te ciljeve, a u saradnji sa partnerskim finansijskim institucijama, početkom 2019. izaći sa novim instrumentom garancija kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF).

Uz obećanih od strane EU 150 miliona evra za 2019-20, cilj je da te garancije dostignu milijardu evra investicija u održiv socioekonomski razvoj i regionalnu integraciju.