Foto: Miroslav Dragojević

Ovaj poziv objavljen je na portalu za javne nabavke u sredu, 11. aprila, u kojem se navodi da EPS želi da se oglašava i promoviše u sedam dnevnih listova sa nacionalnom pokrivenošću, a to su Blic, Alo, Politika, Kurir, Informer, Večernje novosti i Srpski telegraf. Reč je, dakle, o svim listovima koji imaju nacionalnu pokrivenost osim Danasa. Poziv za učešće u javnoj nabavci, kako se navodi, biće poslat na adrese svih navedenih redakcija.

U Danasu, koji ovog puta nema pravo ni da učestvuje u ovoj javnoj nabavci, kao ni prošle godine, EPS se 2016. godine oglašavao.

U EPS-u juče nismo i dobili odgovor zašto su predmet javne nabavke svi dnevni listovi u Srbiji osim Danasa, kao ni koji je bio kriterijum odabira medija u kojima žele da promovišu rezultate svoga rada.

U pozivu se, inače, navodi da EPS od medija traži „kontinuiranu i pravovremenu komunikaciju sa zainteresovanim javnostima u vezi sa novostima iz kompanije i temama od značaja za EPS i sektor energetike, radi održavanja i unapređenja odnosa EPS-a i ciljnih javnosti, i unapređenja imidža kompanije“.

Takođe, dodaje se i da je za kreiranje pozitivnog stava javnosti neophodno da se javnost upozna sa pozitivnim efektima koje donosi korporativizacija i da se razumeju procesi do sada nepoznati u elektroenergetskom sektoru Srbije.

„Potrebno je nastaviti sa edukacijom malih kupaca i domaćinstava o neophodnosti energetski efikasnog ponašanja i potrošnje. Potrošnja energije u Srbiji je pet do šest puta veća po jedinici bruto društvenog proizvoda u odnosu na razvijene zemlje Evrope. Zato je racionalizacija potrošnje prva, najhitnija i najekonomičnija mera za uravnoteženje potreba sa proizvodnim mogućnostima EPS…“, ističe se još u obrazloženju EPS.

Ugovor se sa medijima realizuje na period od godinu dana, a tekstove treba da pripremaju redakcije u saradnji sa predstavnicima Sektora za odnose s javnošću EPS.

Na poziv za zakup oglasnog prostora u medijima, osim samih listova, mogu se javiti i marketinške agencije, preko kojih bi neposredno išlo oglašavanje EPS u pojedinim listovima.