Foto: Đorđe Savić/EPA

Od toga gotovo 184 miliona je došlo na ime subvencija, donacija i dotacija (od države), dok je najveći deo toga čak 147 miliona dinara otišao na zarade zaposlenih.

Na spisku javnih preduzeća koje je Vlada osnovala, a koji se nalazi na sajtu Ministarstva privrede, ima 33 preduzeća, među njima tri (ne računajući EPS i Telekom) koja posluju na teritoriji Kosova – Mreža most, Nacionalni park Šar planina i Metohija d.o.o. Na tom spisku nema JP Ibar, sa sedištem u Zubinom Potoku, koji je takođe osnovala srpska Vlada. Do juče nismo uspeli da saznamo zbog čega je to preduzeće izostavljeno sa spiska.

Gledajući finansijske izveštaje u Agenciji za privredne registre, tri od ova četiri preduzeća, imaju poslovne prihode gotovo identične subvencijama i donacijama od države, dok su prihodi od prodaje minimalni ili gotovo da ih nema. Najveća stavka u rashodima su troškovi za zaposlene, tako u JP Mreža Most i Metohiji doo na to troše dve trećine prihoda. Jedino gde nije bilo moguće proveriti troškove za zarade jeste JP Ibar, koji i jedini od pomenuta četiri ne „živi“ od subvencija.

Odgovore na pitanja koja smo imali, a koja se tiču ovih preduzeća zatražili smo najpre od Ministarstva privrede gde su nas uputili na Kancelariju za KiM, a iz Kancelarije na direktore firmi pojedinačno.

Metohija: Otkup robe od srpskog i nealbanskog stanovništva

Priča za sebe je preduzeće Metohija sa sedištem u Beogradu, koje je Vlada osnovala 2013. godine i koje je u 2015. imalo sedam zaposlenih.

Ono što bode oči jeste prvi član u osnivačkom aktu ove firme, u kom piše da se osniva „Privredno društvo za strateški otkup i distribuciju poljoprivrednih proizvoda nastalih obavljanjem poljoprivredne delatnosti srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija“, te da se ta ista roba distribuira „srpskom i nealbanskom stanovništvu“ u slučaju nestašice tih proizvoda.

U finansijskom izveštaju ne navodi se nabavna cena robe, prijavljen je poslovni prihod od 11 miliona dinara, isto koliko je i prihod od subvencija, donacija i dotacija. To znači da Metohija u 2015. nije prihodovala nijedan dinar od prodaje robe, iako je neto dobitak 1,4 miliona dinara. U isto vreme rashodi su najveći za troškove zarada, tako da ispada da je sedmoro zaposlenih te godine primilo 6,8 miliona dinara, gotovo tri miliona više nego godinu ranije. Međutim, direktor Metohije Dejan Radivojević za Danas kaže drugačije, odnosno da „ostvaruju značajne pozitivne pomake u poslovanju“, te da olakšavaju uslove za rad poljoprivrednim proizvođačima, tako što su npr. smanjili tržišnu cenu mineralnog đubriva koje otkupljuju sa povoljnim rabatom u centralnoj Srbiji i sa malom maržom ga posle distribuiraju na teritoriji Kosova.

Metohija trenutno, ističe Radivojević, radi na otvaranju svojih hladnjača i sarađuje sa kooperantima koji su od „srpskog i nealbanskog stanovništva“ otkupili 230.000 kilograma malina i 123.000 kilograma divljih jabuka, ali i značajne količine kupina, borovnica, šipurka, pečuraka, šljiva, zove i šumskih jagoda.

Osim otkupom i distribucijom robe, kako kaže, oni se bave i plasmanom osnovnih životnih namirnica po najpovoljnijim uslovima, te je stanovništvu na taj način prosleđeno 72.000 kilograma šećera, 48.000 kilograma brašna, i po 24.000 kilograma ulja i praška za pranje veša.

Šar planina: U plusu, uprkos minusu

Nacionalni park Šar planina registrovan je kao javno preduzeće još 1993. u Štrpcu, osnivač je Narodna skupština i kao i prethodno, nema prihoda od prodaje roba. Naime, poslovni prihod koji je JP NP Šar planina ostvario u 2014. (nema podataka za 2015.) iznosi 16,9 miliona dinara, od čega su 13,8 miliona prihodi od subvencija i donacija. Ovo preduzeće u kom je tada bilo 26 zaposlenih zabeležilo je poslovni rashod od 23,5 miliona dinara, međutim, tu godinu je ipak završilo u plusu od 106.000 dinara. Dobit na kraju godine postoji samo zato što su se desile promene u računovodstvu, odnosno promenjena je vrednost imovine koju NP ima.

Mreža Most: Dve trećine prihoda – zarade

Javno preduzeće Mreža Most registrovano je u Srbiji, a u sastavu ove mreže su televizije Most i Puls, kao i dve radio stanice, Radio Kosovska Mitrovica i Radio Gračanica. Ovo preduzeće za razliku od prethodnih beleži prihode od prodaje usluga, u vrednosti od dva miliona dinara, ali je i ovde slučaj da od 161 miliona dinara poslovnog prihoda, ogromnu većinu gotovo 159 miliona dinara čine prihodi od subvencija. U ovom JP radi 147 ljudi, a troškovi za zarade premašuju 121 milion dinara.

JP Mreža Most ima pet članova Nadzornog odbora a na pitanje kolika su njihova primanja direktorka ovog preduzeća Slađana Ivančević je za Danas rekla da predsednik NO ima neto naknadu od 49.165 dinara, dok članovi NO primaju po 32.776 dinara.

Ivančević je u odgovoru Danasu, između ostalog rekla i da su oni krajem 2015. imali dobit od 8,4 miliona dinara, te da su oni od Vlade tražili da u tom iznosu poveća kapital preduzeća.

– Vlada je 7. decembra prošle godine donela Rešenje o davanju predmetne saglasnosti, što je objavljeno u Službenom glasniku, a navedeni novčani kapital biće iskorišćen za nabavku nove opreme kako bi se omogućilo uvođenje digitalnog emitovanja programa – ističe Ivančević, dodajući da je razlog što se kupuje nova oprema zastarelost stare.

Ibar: Plate primaju od JP Elektrokosmet

Najmanje podataka ima o JP Ibar koje je Vlada osnovala 2002. a koje se ne nalazi na spisku Ministarstva privrede. To je preduzeće za vodosnabdevanje, proizvodnju i distribuciju električne energije u Zubinom Potoku. Poslovni prihod ove firme je šest miliona dinara, a toliko su i prihodi od prodaje usluga u 2015. Godinu dana ranije prihod je bio 17 miliona, ali iz drugih prihoda, ne od prodaje. Od 5,3 miliona rashoda najviše je otišlo na troškove proizvodnih usluga, gorivo i nematerijalne troškove, sve preko milion dinara. Prijavljen je neto dobitak od 553.000 dinara. Međutim, nema stavke koliko je potrošeno na zarade zaposlenih, niti koliko ovo preduzeće ima zaposlenih.

Direktor JP Ibar Srđan Vulović za Danas kaže da ne zna zbog čega nisu na spisku javnih preduzeća, a da troškova za zaposlene nema u izveštaju na APR zato što njima zarade, kao i putne troškove, plaća JP Elektrokosmet iz Prištine, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Ovo preduzeće je osnovao EPS, a prošlu godinu završilo je u minusu od 558 miliona dinara.