Foto: N1

To će omogućiti da novi vlasnici organizuju proizvodnju na efikasniji način i bez opterećenja starim dugovanjima, rekao je Antić.

Antić je rekao da su predstavnici Vlade u kontaktu sa rukovodstvom Azotare i predstavnicima sindikata, kako bi se u tranzicionom periodu obezbedili nužni tehnološko-ekološki procesi i socijalni program za zaposlene.