Ne briše se uplaćeni staž 1Foto: Stefana Savić

Dakle, njima niko ne može da poništi staž koji su već uplatili. Takođe, niko im i ne brani da se ponovo prijave za status osiguranika koji sami uplaćuju staž i da nastave da izmiruju obaveze za naredni period. Istina je jedino da to neće moći da učine retroaktivno i pokriju „rupu“ za mesece u kojima nisu plaćali, jer je tolerancija za dugovanja, poslednjim izmenama u članu 15 Zakona o PIO, ograničena na šest meseci. O tome su iz PIO fonda još početkom godine obavestili javnost.

Prema saznanjima iz izvora bliskih Fondu, ova izmena u regulativi učinjena je kako se ne bi gomilali dugovi osiguranicima već im se ostavlja prostor da staž uplaćuju onda kada za to imaju sredstava. Takođe, i računovodstvo Fonda ovim će biti rasterećeno vođenja evidencije o dužnicima i otvorenim stavkama čije je zatvaranje neizvesno.

Inače, prema podacima Fonda, ova kategorija osiguranika broji oko 30.000 ljudi. Čine je osobe starije od 15 godina koje ne ostvaruju pravo na penziono osiguranje po nekom drugom osnovu, na primer kroz radni odnos, kao poljoprivrednici, preduzetnici ili druge samostalne delatnosti. Uglavnom, mogućnost da sami uplaćuju doprinose za PIO koriste studenti koji žele da im se uračuna u radni staž period proveden na fakultetu, zatim domaćice ali i radnici koji u jednom trenutku ostanu bez posla a ne žele da do sledećeg zaposlenja imaju prekid u radnom osiguranju.