Odlukom Republičkog geodetskog zavoda na prostoru 134 katastarske opštine održavanje katastra nepokretnosti izvodiće se u digitalnoj bazi podataka koja će biti i osnov za izdavanje dokumenata građanima.

Odlukom koju je doneo direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković stavljeni su van snage stari katastarski planovi izrađeni na papirnim i drugim podlogama iz vremena Austrougarske,  od kojih su mnogi čak iz doba Marije Terezije, iz sredine 19. veka.

Ovom odlukom započeo je proces uvođenja savremene projekcije UTM i novog referentnog sistema koji su primenjeni na digitalizovanim katastarskim planovima  u skladu sa svetskim standardima.

Prelaskom na digitalni katastarski plan započet je proces poboljšanja kvaliteta podataka predviđen projektom  „Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji“ koji se realizuje uz podršku Svetske banke. Na ovaj nači podaci će biti dostupniji za građane, radkatastra će biti efikasniji, a evidencija nepokretnosti pouzdana.

To će omogućiti da Srbija brže i lakše mapira usvojenih 17 ciljeva Ujedinjenih Nacija za ostvarivanje održivog razvoja.

Taj postupak trajaće tokom perioda reformi, do 2020. godine. Tokom ovog perioda privatne geodetske organizacije dostavljaće službama za katastar rezultate svojih merenja koja su nastala korišćenjem najsavremenije geodetske opreme i GPS metode koja daje rezultate visoke tačnosti. To će neminovno dovesti do razlika u izračunatim površinama jer su se dužine nekad merile pantljikom. Na terenu će parcele ostati iste, a građani će dobiti tačnije izmerene dimenzije svojih parcela.

Republički geodetski zavod je uz donetu odluku, pripremio i uputstvo o postupanju namenjeno službama katastra i privatnim geodetskim organizacijama.