Na postojeću vodovodnu mrežu može da se priključi više od tri hiljade korisnika, a na kanalizacionu mrežu oko 1.700. Sa novim potrošačima, a to je oko dva miliona evra ulaganja, omogućilo bi se i dalje širenje vodovodne i kanalizacione mreže, pogotovo na seoskom području.

– Napravljen je dogovor sa Poštanskom štedionicom na osnovu koga domaćinstva mogu dobiti namenski kredit u iznosu od 600 evra, u dinarskoj protivvrednosti, koliko košta priključak na kanalizaciju i to na 36 rata. Za sada ovo je najpovoljniji finansijski aranžman koji možemo ponuditi građanima, i sudeći po selima koje smo do sada obišli, naši sugrađani su saglasni da je ovo izuzetno povoljna prilika da dođu do priključka, kaže Danijela Lovrin Gavrilović, direktorka „Vodovoda“.

Prema nezvaničnim informacijama na teritoriji čitavog Grada ne postoji nijedna sanitarna septička jama, što znači da štetne materije završavaju u zemlji i lako nalaze put do bunarske vode kojom se domaćinstva snabdevaju. Cena izgradnje sanitarne septičke jame iznosi više od 1500 evra, a postojeće cene priključka na vodovodnu mrežu, oko 400 evra, i na kanalizaciju, su jeftinije i dugoročno rešenje. Prilikom obilaska Pocerskog Pričinovića, sela sa oko sedam hiljada žitelja, postoji veliko interesovanje za priključenje na kanalizaciju.

– To je civilizacijska potreba i na taj način najbolje štitimo životnu sredinu kao i zdravlje meštana. Takođe, dobijamo i izuzetnu vrednu komunalnu infrastrukturu za buduće generacije, ističe Nebojša Ivković, zamenik predsednika MZ Pocerski Pričinović.

Predstavnici JKP „Vodovod“ boravili su i u drugom velikom selu, Mačvanskom Prnjavoru, sa više od četiri hiljade stanovnika, i takođe naišli na dobar prijem, pre svega kada je reč o priključenju na vodovodnu mrežu.

Značajan doprinos zaštiti životne okoline daje i izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje sada prihvata celokupnu fekalnu i kišnu kanalizaciju kao i otpadne vode iz industrijskih pogona. Međutim, iako bi država trebalo da učestvuje u finansiranju druge faze ovog postrojenja, tzv. linija mulja, navodno zbog nedostatka sredstava, to je preuzeo Grad Šabac sa 120 miliona dinara, čime se znatno umanjuje mogućnost ulaganja u komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu.

Bunarske vode opasne po zdravlje

Prilikom obilazaka sela, ukazano je i na problem neispravnosti bunarskih voda, koji veliki broj meštana Prnjavora koristi. Osnovni razlog za to su septičke jame uglavnom sanitarno nespravne, pa korišćenje bunarskih voda može biti i opasno po zdravlje.

Ovaj projekat  se realizuje uz pomoć sredstava iz budžeta Grada Šapca. Stavovi izneti  u  podržanom miedijskom projektu nužno ne podržavaju stavove organa koji je koji je dodelio sredstva.