"Računaj na podršku" - besplatna obuka za računovođe i revizore 1Ilustracija Foto: Pixabay/geralt

U okviru projekta „Računaj na podršku“ u saradnji sa Svetskom bankom polaznici imaju na raspolaganju oko 60 sati predavanja koje im drže iskusni predavači, eksperti u oblasti Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) i Međunarodnih standarda revizije(MSR) i to u četiri grada u Srbiji – Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Obuke su dostupne svima koji se bave revizijom finansijskih izveštaja u državnim i privatnim društvima, internim revizorima, ali i pojedincima sa određenim iskustvom u reviziji koji već imaju ulogu predavača ili razmatraju da imaju aktivnu ulogu predavača-instruktora.

Ove interaktivne obuke imaju objedinjeni pristup obrazovanju, korišćenjem online predavanja , e-learning metode i obuka uživo sa predavačima u trajanju od 5 dana za polaznike ili 7 dana za buduće predavače.