Saglasnost Vlade još nije stigla u Niš 1Foto: N1

Naš list je više puta izvestio da saglasnost nadležne Vladine komisije nije stigla, iako je aerodrom 30. marta uputio takav zahtev Gradu, kao svom osnivaču, a Grad ga prosledio komisiji. Grupi od 35 radnika, za koje je aerodrom tražio saglasnost, radni odnos je istekao 30. aprila, tako da su oni tada dobili otkaz, a od 1. maja zaposleni su preko Agencije koja ima ugovor sa aerodromom. Preko Agencije mogu raditi najduže 20 dana.

Vlada Srbije je nakon pisanja dela medija o ovom slučaju saopštila da je Komisija dala saglasnost na produženje ugovora o radu za 36 radnika niškog aerodroma – jednog više od broja koji je aerodrom tražio, na sednici održanoj 27. aprila. Inicijativa „Ne damo niški aerodrom“ je takvu vest propratila obaveštenjem da odgovarajuća Uredba Vlade predviđa da je rok za odlučivanje ove komisije do 25. u mesecu, a nakon toga „samo u slučaju hitnosti“, za kojom kada je reč o niškom aerodromu, nije bilo potrebe. Zaključak komisije o davanju saglasnosti nije objavljen na internet stranici Vlade, što uredba takođe nalaže, upozorila je Inicijativa.

Gradsko veće Niša je prekjuče odlučilo da odobri zapošljavanje „za stalno“ 30 od 35 „spornih“ radnika, tako da će Grad zatražiti od nadležne Vladine komisije da oni budu zaposleni na taj način. Preostalih pet radnika biće zaposleno na određeno vreme, pošto aerodrom, kao javno preduzeće, ima pravo da zaposli deset odsto od ukupnog broja stalno zaposlenih radnika bez odobrenja Vladine komisije. Ukoliko Vlada da takvu saglasnost za 30 radnika, broj stalno zaposlenih na niškom aerodromu povećaće se sa 90 na 120, koliko je, inače, predviđeno odlukom Skupštine grada iz decembra prošle godine.

Isto Gradsko veće je 30. marta donelo odluku o besplatnom ustupanju osnivačkih prava, kompletne imovine, sertifikata i licenci aerodroma „Konstantin Veliki“ Republici, na preporuku Vlade Srbije. Odluka je izazvala građanske proteste, kao i javne sumnje da država želi da preuzme upravljačku kontrolu nad niškim aerodromom da bi ograničila broj putnika, koji od 2015. beleži veliku ekspanziju, jer to predviđa koncesija francuskoj kompaniji Vansi erport za beogradski aerodrom. Konačnu odluku o vlasničkom statusu aerodroma uskoro bi trebalo da donese Skupština grada.