Sindikat je u saopštenju naveo da je u naslovu Zakona i prvom članu naglašena privremenost takvog uređivanja osnovice za obračun zarada i drugih stalnih primanja.

Dodaje se da su predstavnici Sindikata na sednicama Socijalno-ekonomskog saveta ukazivali da će donošenjem Zakona zaposleni u javnom sektoru biti dovedeni u neravnopravan položaj.

Sada se to i potvrdilo u praksi, jer su niska primanja od novembarske plate 2014. doprinela da zaposleni i njihove porodice budu dovedeni na rub egzistencije,piše u saopštenju.