Vranje: Taksisti moraju da imaju završenu srednju školu 1Ilustracija Foto: EPA / Koča Sulejmanović

Zeleno svetlo za ovu odluku daju odbornici grada Vranja. Po rečima članice Gradskog veća Danijele Milosavljević, na ovaj način se usklađuju lokalni propisi sa Zakonom o linijskom prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

Jedna od novina predviđa da Gradsko veće u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove odluke donese program kojim će biti preciziran optimalan broj taksi vozila na teritoriji grada. Novina je i da taksi vozač mora da ima srednju stručnu spremu.

Do sada je bio slučaj da su ovu delatnost mogla da obavljaju i lica sa završenom osnovnom školom. Moraće i da imaju radno iskustvo najmanje pet godina na poslovima vozača motornog vozila. Svako taksi vozilo moraće da poseduje i odgovarajuću krovnu oznaku, na kojoj treba da stoje logo grada Vranja, serijski broj i oznaka pripadnosti. Za sva taksi vozila krovne svetleće oznake obezbediće lokalna samouprava.