Neplaćeni doprinosi? Ma, nije moguće 1
 

Da se podsetimo ponosnih izjava članova Vlade Srbije i predstavnika Poreske uprave od pre par godina: tada uspostavljenim sistemom Poreskoj upravi je omogućeno da u realnom vremenu ima uvid u to koji je poslodavac isplatio platu radniku, a da mu istovremeno nije isplatio i doprinose za tu platu. Time je, kako se tvrdilo, konačno stavljena tačka na praksu nesavesnih poslodavaca koji su izbegavali da svojim radnicima uplate doprinose. To će ubuduće biti nemoguće, tvrdili su nadležni, jer će  Poreska uprava čim se tako nešto dogodi, automatski dobiti obaveštenje da je poslodavac  prekršio zakon, posle čega će on biti kažnjen. Štaviše, tvrdilo se čak i da to uopšte neće biti moguće da se dogodi, da prosto neće postojati mogućnost da se uplati neto plata, a da se ne uplate i prateći nameti. 

Od svega toga, kao što vidimo, nema ništa. Međutim, činjenica je da su vlasti u to vreme, bar u tehničkom smislu bile potpuno u pravu: Poreska uprava zaista automatski ima uvid u realnom vremenu u sve transakcije koje poslodavci imaju prema svojim zaposlenima i čim im uplate platu, a da im pritom nisu uplatili i doprinose, Poreska uprava to zna.

Zašto nam je onda potreban zakon koji će obezbediti da trudnice dobiju svoju naknadu za slučaj kad im poslodavac nije uplatio doprinose, kada takva situacija 
uopšte ne bi smela da bude moguća? Kada je poreska uprava iste sekunde znala da je
njihov poslodavac prekršio zakon? Zašto svaki poslodavac u Srbiji nije automatski i 
kažnjen za nepoštovanje ovih obaveza?

Na to pitanje bi trebalo da nam odgovore Poreska uprava i Ministarstvo 
finansija, ali pokušaj da se takav odgovor i dobije bio bi Sizifov posao. Umesto toga možemo da nagađamo, i da u tom nagađanju dođemo do samo dva moguća uzroka: Prvi – da sistem ne radi, ali da se to od javnosti krije i, ipak verovatniji, da država svesno ignoriše informacije o nesavesnim poslodavcima koje joj informacioni sistem svaki dan  dostavlja i dopušta im da kasne s uplatom doprinosa svojim radnicima. 
Teško je odabrati, šta je od ta dva gori odgovor.