Ekonomski dnevnik

Aleksandar Milošević

Novinar, urednik Ekonomije u Danasu. Radio u Glasu javnosti i Balkanu. Pisao za NIN, BIRN, Biznis i finansije... U novinarstvu od 2003. godine.

Rupa za tetku iz Kanade

Arhonti su bili najviši javni funkcioneri stare Atine. Pre nego što bi neko bio izabran za arhonta morao bi da prođe ispitivanje sopstvene podobnosti za tu funkciju.

„Državni kapitalizam“

Kako se zove društveno uređenje u kojem je danas Srbija? Kapitalizam ili socijalizam? Ili najlakši odgovor - ni jedno ni drugo? Ili ako već nismo sigurni u kom se sistemu nalazimo, možda znamo kom težimo, dakle, kapitalizmu ili socijalizmu?

Svi naši BDP-i

Najbolji ekonomski rezultat ove vlasti je smirivanje javnih finansija, najuočljivije u zaustavljanju, a zatim i obaranju učešća javnog duga u BDP-u.

„Nekakav miting“

Prošle nedelje na ovom mestu je pisalo da će nam kada dođe u Beograd, Putin umesto Fijata dati sir. To se ispostavilo kao netačno. Nismo dobili ni sir.

Pet litara patriotizma

"Molio sam premijera Sagintajeva, molio sam predsednika Nazarbajeva, molio sam i Vladimira Putina da nam dozvole... ja sam molio i za 5.000 automobila", rekao je nedavno jedan čovek.

Kopernikanski obrt

Odmah pošto je Telekom Srbija kupio kablovskog operatera Kopernikus za 195 miliona evra naslov "kopernikanski obrt" se u svojoj očiglednosti toliko nametao da ga skoro niko na kraju nije stavio.

Ko brine o čitaocu?

U Srbiji je čitanje novina postalo skoro pa suvišna aktivnost. Ne zato što u njima nema šta da se pročita, već zato što unapred znate šta će u njima pisati.
PrvaPoslednja