Trg republike

Zlatko Paković

Pozorišni reditelj, pisac i novinar. Stalni kolumnista i pozorišni kritičar dnevnog lista Danas.

Paraziti i njihove zaraćene sluge

Otkad je nagrade američke Akademije umetnosti pokretne slike, a tome su već devedeset dve godine, nikad se pre ove zime nije desilo da film na nekom drugom doli engleskom jeziku dobije Oskara.

Aušvic: teologija kapitala

Pre sedamdeset pet godina zatvorena je fabrika smrti Aušvic. Po pravilu, neizostavno se kaže da je tada, 27. januara 1945, konclogor Aušvic oslobođen.

Proleterska revija

Dok se crnogorska politička i srpska crkvena elita - zbratimljene u visokom stilu mode i života, bespravnog sticanja i bahatog harčenja - obračunavaju po principu dve organizacije izvan zakona, brojna populacija onih koji su u Srbiji i Crnoj Gori ostali bez posla i prihoda, završivši na kontejnerima za đubre, kao sakupljači jestivih otpadaka i upotrebljivih odbačenih predmeta, dobila je novu virtuelnu, metafizičku kosku, da smetne sa uma svoj gorki položaj.

Papa na filmu (2)

Svojim poslovima i danima na papskom prestolu Franja I ispisuje jednu nenametljivu, nehvalisavu istoriju vraćanja dugova nakupljenih za kardinalskog i nadbiskupskog svog vakta u Buenos Ajresu.

Papa na filmu (1)

Nagla proizvodnja televizijskih serija i filmova o papi, papstvu i Vatikanu, izazvana je neuobičajeno progresivnim postupanjima pape Franje.

Vera mog prijatelja

Ovo nije autorski tekst, nego zapis svedoka koji je, na putovanju, sledeći razgovor čuo u jednom restoranu, među sebi nepoznatim ljudima, kojima, okrenut od njih, lica nije video.

Ciganka

"Po komandi Rajhsfirera SS-a od 16. decembra 1942. godine - Tgb. Nr. I 2652/42 Ad./RF/V - Cigani mešanci, Romi-Cigani i pripadnici ciganskih klanova balkanskog porekla koji nemaju nemačke krvi moraju, prema određenim uputstvima, biti izdvojeni i upućeni u koncentracioni logor, u akciji koju treba izvršiti za nekoliko nedelja."

Cenzura

Danas se u našim medijima reč 'cenzura' upotrebljava prečesto, naročito, u svojoj podmuklijoj varijanti, kao 'autocenzura'.

Zabranjeni tekst

I dobre i loše vlade, uspešne i rđave države, stabilna i razorena društva, mogu se opisati u jednoj rečenici, kao što sa osam nota za svoje kompozicije, raspolažu i božanstveni Bah i mlađan Dinkić.

Vlada Petrić (1928 – 2019)

Sa sveta je otišao Vlada Petrić, ostavivši u njemu osobeno sinematičko i teorijsko delo u estetici pokretne slike, a ne tek filma, kako je uobičajio da upozorava na tu ontičku razliku, jer je pokretna slika kudikamo širi i precizniji pojam od pojma filma; uostalom, pokretna slika je medij, medium, a film je jedan oblik organizacije tog medija.

Ljubav, poslednji deo

Otelo: Ja sam prevaren... da, zato što sam crn, i što nemam onu lakoću vođenja razgovora kakvu imaju mletački gizdelini, i zato što naginjem u dolinu godina. Bogme, s Dezdemonom je gotovo, ja sam prevaren, a olakšanje nalazim u odvratnosti!
PrvaPoslednja