Prodor u XXI vek

Nikola Samardžić

Istoričar, profesor Odeljenja Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavio je knjige: Francuska i Turska, Karlo V, Istorija Španije, Identitet Španije, Drugi XX vek, Kulturna istorija Beograda, XVIII vek (s Mirjanom Roter-Blagojević). Kourednik je zbornika The Peace of Passarowitz, 1718, Purdue University Press, 2011. Glavni je urednik časopisa LimesPlus i Acta Historiae Medicinae.

Sve isto

U poslednjoj etapi Miloševićevog zločinačkog režima Vojislav Šešelj, Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić dobili su ulogu avangarde radničke klase koja je Miloševića, i sa onima koji su važili za najumnije, dovela na vlast.

Četiri stuba

Društvo se razara do neslućenih dubina, kidaju se sve spone, intimne ili interesne, koje drže zajednicu u celini. Ulično nasilje je nastavak uličarske retorike vlasti.

Turski tok

U eri najjeftinijeg novca, Erdogan je projektom auto-puta Beograd - Sarajevo uposlio turske firme, na račun srpske i bosanske ekonomije, i zakucao turski uticaj vezujući u čvor i srpsku i evropsku politiku.

Dan posle?

Svaki saziv Narodne skupštine okupljao je radikalsko-socijalističku većinu. Jedina evropska skupština nastala je kad je Đinđić najurio DSS, nakon njihove podrške pobuni Crvenih beretki.

Turski tok

U eri najjeftinijeg novca, Erdogan je projektom auto puta Beograd-Sarajevo uposlio turske firme, na račun srpske i bosanske ekonomije, i zakucao turski uticaj vezujući u čvor i srpsku i evropsku politiku.

Naoružani narod

Svakodnevno iskaču, kao skeleti iz plakara, korupcionaške afere, Beograd je plantaža Vesićevih provincijalnih vizija, ali privid sloboda i otvorenosti istovremeno zaklanja krupne odluke koje definišu kolektivnu budućnost.

U zamci populizma

Nova uloga država članica Višegradske grupe u odnosima Srbije, susedstva i EU zaslužuje podsećanje da su Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska članice EU već 15 godina.

Varenje šahtova

Ministar policije pokušao je da demantuje ulogu policije u upozoravanju stanara da ne borave na terasama koje gledaju ka školi "Dušan Radović" u Nišu, u vremenu njegove posete.

Jedan sistem, dve sudbine

Odnos Kine prema Hong Kongu donekle dopušta poređenje iskustava s raspadom Jugoslavije, i neuspehom opozicije u Srbiji da motiviše masovnije proteste.
PrvaPoslednja