Fantastični tim za komunikacije Sašentološke crkve optužio je Šapića da se dolaskom na zakazani TV duel uplašio Radulovića, koji nije došao na zakazani TV duel, zato što je opštepoznato kako u svetu, tako i kod nas, da oni koji dođu na TV duel u stvari beže od onih koji nisu došli.

Moguće je da ih ovi što nisu došli jure, pa ovi što su došli uvek stignu prvi.

Tako da je najbolje da koalicija „Da ovi odu, a da se oni ne vrate“ promeni ime u „Da l’ smo pošli il’ smo došli?“ jer najbolje odražava utisak koji se stiče svakodnevnim praćenjem njihovih aktivnosti.

Šta još ima u opoziciji? Pa ima da su Radulovića ispred zgrade sačekala N. N. lica, ili kako je to opisano u veoma jasnom saopštenju tima za komunikacije Sašentološke crkve: „Predsednik Dosta je bilo Saša Radulović podneo je krivičnu prijavu protiv predsednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića zbog organizovanja kriminalne grupe sa ciljem vršenja krivičnih dela uperenih protiv bezbednosti Saše Radulovića.

Sinoć između 21.30č i 22č, Saša Radulović primio je poruku pretećeg sadržaja od N. N. lica koja su sačekala Sašu Radulovića ispred ulaza, u kontekstu drugih saznanja o kojima je MUP obavešten od strane trećih lica, pruža osnov sumnje o postojanju pomenute kriminalne grupe.“

Iz ovog saopštenja koje ne bi dešifrovao ni Herkul Poaro potpuno je jasno: Radulovića su ispred ulaza sačekali – prvo lice Šapić, N. N. lice i treće lice, dakle klasična trojka.

– A trojke su Đuro – šta!?

– Osnovne jedinice diverzantskih grupa!