Mora da je fantastičan prizor!

Naprednjačka panika primećena u prethodnih mesec dana kampanje odličan je pokazatelj da ničija nije gorela do Beograda na vodi i da u nedelju, makar ono što se zove Grad Beograd, može ponosno da citira Caneta Kurblu iz Otpisanih, te da uveče oko 22 sata sa smeškom kaže: „Op, cvrc, gevezen zajn!“ Ili u TRT verziji: „Op, trt, gevezen zajn!“

Sasvim je sigurno da Vučić misli da će ove izbore dobiti sa svojih realnih tridesetak procenata izašlih na izbore, kada tome pridoda one koje je ucenio, one koje je potplatio, one koje je nečim zadužio, one koje je zaplašio i one koji su, naprosto, nakrivo nasađeni, pa se prave da ne vide ono što svako normalan vidi.

Naprednjačka panika bila je lepa za oko: ogoljena propaganda, otvoreno podmićivanje, beztreptajno laganje, angažovanje svake budale koja bi mogla da pomogne, suptilna arogancija, svemirska bahatost i jeftina demagogija kako oni, eto, čuvaju Beograd od nadolezeće najezde Huna.

Što bi rekao Breht: „Niko vam ne može usaditi osećanje manje vrednosti bez vašeg pristanka“, i o tome bi trebalo da razmišljajte uvek kad u životu pomislite da nema nepobedivih i da su svi isti.

Dakle, nije važno da u nedelju neko naš pobedi, već da sami sebi omogućimo onaj neponovljiv osećaj da bar jedno veče svi budemo srećni i zadovoljni ko Cane Kurbla.