Pozdravljanje 1

– Ja ne znam šta da radim sa vama! Kad vam nešto kažem, to vama ne ulazi u glavu! Jeste li vi debili!? Ne razumem u čemu je problem sa vama!?

Vladala je napeta tišina.

– Mlađi inspektore Petroviću! – prozvao je komandant. – Istupi korak ispred!

Policajac je istupio ispred stroja.

– Hajde ti nama lepo, jasno i glasno ponovi: Šta sam ja strogo zabranio da se radi u toku demonstracija?!

– Pa gospodine komandire… zabranili ste alkoholna pića i upotrebu droge..

– Ma ne to Petroviću – ponovo se iznervirao komandir. – Šta sam rekao za pozdravljanje?!

– A to! – živnuo je mlađi inspektor Petrović. – Pa rekli ste da u toku demonstracija ne važi pozdravljanje starijih činova!

– Tako je Petroviću! Tačno! Evo svaki dan vam govorim da ne treba da pozdravljate starije policijske činove u toku demonstracija! A šta ste vi juče uradili?! Šta!?

Ponovo je vladala napeta tišina.

– Hoćete li da vam pustim snimak šta ste juče uradili?! – besneo je komandant.

Ceo policijski vod je gledao u zemlju.

– Na snimku od juče, kome se smeje cela zemlja, jasno se vidi kako ste se svi postrojili ispred starijeg inspektora Živkovića, ispred Skupštine, usred demonstracija, i pozdravljate ga! On vam čovek daje rukom znak da se odmaknete i da radite svoj posao… a vi idete za njim! Kao patke za Jovanom!

– Mi smo mislili – pokušao je nešto da kaže mlađi inspektor Petrović.

– Niste mislili! – zaurlao je komandir. – Niste mislili! Da ste mislili ne bi se postrojavali ispred čoveka u civilu sa bakljom i maskom na licu! Koji predvodi vaše kolege u civilu! Znači da se najzad razumemo… Mi smo danas policija, ja komandujem vama, a naše kolege su dobile radni zadatak da budu agresivni demonstranti, i njima komanduje stariji inspektor Živković! A sad na svoje radne zadatke!