Uprkos izvesnom napretku, međutim, naš državni establišment još uvek opasno liči na prigradskog đilkoša sklonog lagodnom životu koji je prokockao očevo nasledstvo i žestoko se zadužio kod opasnih momaka, ali ne prestaje da se po kafićima – u kojima pije na „recku“ – hvališe da će sestrinu decu školovati na Oksfordu. Ističući da je on glavni badža u kraju, što u prevodu sa slenga glasi – lider u regionu.

Ne bih želeo da kažem da su svi naši političari neozbiljni ljudi, daleko od toga, mada procenat neozbiljnih i nekompetentnih u državnom aparatu daje povoda za zabrinutost. Stvar je u tome da se svi mi skupa nalazimo unutar nepromenjenog parapolitičkog ambijenta u kome su svi „pomaci“ i svi „uspesi“ čisto konceptualne ili tekstualne prirode. Ovde se strategijske odluke još uvek donose na osnovu simpatija i antipatija ovog ili onog kabadahije. Da stvar bude gora – naši su političari izuzetno zadovoljni postignućima.

Lepo je Žan Pol Sartr govorio o tome da je put u pakao popločan dobrim namerama. Pomoći sunarodnike je nesumnjivo dobra namera, ali naš prezident sve sa koalicijom i opozicijom sve više podseća na Superhika koji uzima od siromašnih i daje bogatima. Ili ne čita novine pa ne zna da je prosečna plata u Srbiji spala na poslednje mesto u regionu. Nije poznato da li su do njega doprle vesti o učestalim štrajkovima izgladnelih očajnika? Vidi li – konačno – sa visina kosovopovratiteljskog Pijemonta da država čiji je predsednik postaje banana-republika u koju se čak banane uvoze. Ako previđa takve stvari, nerealno je da bi mogao proniknuti u suptilnu strategiju međunarodnog albanskog lobija kome histerično, hiperaktivno, ali ekstremno jalovo kosovsko vojevanje navodi onoliko vode na vodenicu. Jer zapostavljanje svih poslova u ostatku Srbije neizbežno dovodi do njenog daljeg slabljenja, pa nije daleko dan kada će na prvu liniju odbrane naši politikanti biti u stanju da postave samo borbene komplete NSPM. Lepo kaže Živković da ekonomski oporavak ne pada sa neba. Da je osnovni preduslov za to strategija razvoja utemeljena na ekspertskoj studiji o potencijalima, mogućnostima i prednostima kojima se trenutno raspolaže. (Nije zgoreg konsultovati ni baba-Kranino proročanstvo.) U svakom slučaju, ako se u najskorije vreme ne poradi na uspostavljanju države Srbije kao realnog političkog entiteta, možemo doći u istorijsku situaciju da nam prekodrinska braća počnu slati socijalnu pomoć, a da nam Mile Dodik zida škole.