Dokumentarna izložba: Požarevljani u okupiranom gradu 1Foto: M.V.

Ona je priređena povodom obeležavanja 75 godina od oslobođenja u Drugom svetskom ratu, a njeni autori su Jasmina Živković i Slobodanka Cvetković.

Prikazana dokumenta i fotografije pripadaju arhivima Požarevca, Srbije i Ministarstva odbrane.

Izložba se sastoji iz devet celina, koje obuhvataju 26 panoa i 128 eksponata – dokumenata i fotografija. Na njima se mogu videti podaci o životu Požarevljana pod nemačkog vlašću, koja je uspostavljena 18. aprila 1941. godine i trajala je sve do 15. oktobra 1944. godine.

Posetioci se mogu upoznati sa stanjem u tadašnjoj privredi, kulturi i sportu. Građani iz tog vremena živeli su teško i najčešće gladovali, jer su Nemci rekvirirali stoku i useve sa njiva.

Često su bila sprovođena i javna vešanja u centru grada, u kojim su stradali svi oni koji su se protivili okupatorima. Na panoima su izloženi i plakati za bioskopske predstave i priredbe, koji su bili jedino čime su građani mogli da se razonode u najmračnijim vremenima.

Cela izložba tako je koncipirana da prikazuje hronologiju dešavanja, od dolaska Nemaca, pa sve do ulaska partizana u oslobođeni grad.