Rezultati konkursa Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije a pogotovo Sekretarijata za kulturu Grada Beograda u oblasti savremenog stvaralaštva i produkcije, nedvosmisleno pokazuju da postoje ozbiljni problemi u evaluaciji kvaliteta projekata i raspodeli predviđenih sredstava. Ipak, čini se, da glavni problem leži na samom početku, odnosno raspisivanju konkursa i učešća državnih ustanova, neprofitnih organizacija i privatnih preduzeća na istim javnim konkursima. Pošto ne postoji jasna i dobra državna kulturna politika ili strategija, koja bi osnaživala institucije a podržavala nezavisnu scenu, podstičući saradnju ta dva važna dela kulture, na ovaj način se stvaraju novi problemi u realizaciji i produkciji projekata ili manifestacija, kao i mogućnosti netransparetnog delovanja i nepotističkog dodeljivanja sredstava, zakljčuje se u saopštenju.