Foto: Ministarstvo kulture

Vukosavljević je istakao da je istorijski razvoj od stotinak godina, koliko obuhvata izložba, priča o istoriji obrazovanja našeg, ali i drugih naroda koji sa nama žive.

To je priča o velikoj borbi za sopstveni identitet, sopstvenu kulturu i prosvetu, za individualni i kolektivni napredak, priča o srpskoj kulturi i istoriji, rekao je Vukosavljević.

Na izložbi je kroz rekonstrukciju učionice s kraja 19. i početka 20. veka, kroz đačka svedočanstva, školske izveštaje, nastavna sredstva i fotografije maturanata na svečanim maturskim tabloima prikazana društveno-politička i vaspitno-obrazovna klima na području Vojvodine u stogodišnjem periodu.

U novosadskoj Velikoj srpskoj gimnaziji, osnovanoj 1810. godine, prva velika matura polagana je 1868. Vukosavljević je skrenuo pažnju da je tradicija obeležavanja ispita zrelosti u našem narodu duga, a da su fotografije sa mature bile veoma čuvane porodične vrednosti i svedočanstvo o uspehu pojedinca i društva.

Autorke izložbe su muzejska savetnica Ljubica Otić i Viša kustoskinja Čarna Milinković.

Povezani tekstovi