Foto: Radionica o muzickom nasledju KiM/ M. V.

Radionicu su vodile etnomuzikolozi Maja Radivojević i dr Danka Lajić Mihajlović.

U prvoj fazi projekta obrađena je dokumentacija u vezi sa muzičkim nasleđem Muzikološkog instituta o seriji publikacija pod nazivom „Zvučna riznica“. Izuzetno vredni izvori – terenski snimci sa Kosova i Metohije iz fono-arhiva Instituta, stavljeni su u službu očuvanja i prezentacije muzičkog nasleđa, koje je prvenstveno usmena tradicija i narodna izvođačka umetnost.

Projekat još čine priprema i objavljivanje edukativnog materijala i radionice kroz koje je ukazano na potencijal audio-zapisa i plodotvorne načine rada sa njima. Kako je istaknuto tokom održavanja radionice, audio-snimci iz vremena pre značajnih uticaja muzičke industrije demografskih promena, neophodni su zbog okolnosti koje onemogućavaju direktan prenos tradicionalne muzike. Osim u Kučevu, radionice se održavaju i u Beogradu i Boljevcu, na kojima se promoviše autentični repertoar i stil muziciranja Srba sa KiM.