Ova studija donosi nova tumačenja romana iz lektire (Robinson Kruso, Tom Sojer, Hajduci, Hajduk Stanko, Pop Ćira i pop Spira i Mali Princ) osvetljavajući one aspekte ovih dela koji su u školskoj interpretaciji najčešće zanemareni. Autorka ukazuje na rodne stereotipe prisutne u građenju likova (njihovim osobinama, profesijama, vrednostima) i na univerzalizovanje muške perspektive, čime se devojčice uče da prihvate svoju podređenost. Na ovaj način, kroz nastavni program, škola reprodukuje prevaziđene rodne modele i doprinosi održavanju rodne neravnopravnosti.

Posebno je zanimljivo autorkino tumačenje odnosa prema ženi i ljubavi u romanu Mali Princ, pošto se ovaj roman najčešće predstavlja kao mudra knjiga o ljubavi, a autorka tvrdi kako je Egziperijeva odnos prema ženi u ovom romanu mizogin, a predstava o ljubavi pogrešna i opasna.

Studija je prvenstveno namenjena nastavnicima i nastavnicima srpskog jezika, ali i studentkinjama i studentima književnosti, budući da pored analize romana iz ugla feminističke književne kritike nudi i primere priprema za časove kojima se pokazuje kako uvesti rodnu perspektivu u nastavu književnosti. Međutim, može biti zanimljiva i širem čitalačkom krugu jer je napisana jednostavnim jezikom i govori o poznatim delima. Elektronska verzija knjige dostupna je na sajtu Zavoda.