Omer Karabeg

Karakteristično je da u SzS nema novih ličnosti, zapravo – sve su to ljudi koji su jako dugo na političkoj sceni?

Dragan Popović

To je praktično dogovor pet-šest lidera što stranaka, što pokreta. Nema tu nekih novina i nekih novih ličnosti. Glavna slabost tog saveza je način kako je stvaran. Selo je pet-šest lidera koji su se nekoliko meseci dogovarali bez uključivanja šire opozicione javnosti i aktivista. Mislim da je to nedostatak koji je ugrađen u samu konstrukciju ove političke grupacije i to je jedna od stvari koja će da spreči ozbiljniji uspeh tog saveza.

Omer Karabeg

Lideri opozicionih stranaka koje su u „SzS“ kažu da je podela na levicu i desnicu lažna. Za njih je važno jedino to da su svi protiv Vučića?

Rastislav Dinić

Kad neko kaže da podela na levicu i desnicu nije važna, taj se sigurno nalazi na desnici. „SzS“ deklarativno pokušava da se smesti u centar naše političke scene. Međutim, ta scena već ima dominantnu ideologiju, a to je ideologija desnice. Nekad je taj centar bio između Liberalno demokratske stranke i Demokratske partije Srbije, a danas je on između SNS i Dveri. „SzS“ se, kako se meni čini, nalazi na sredini između te dve stranke.

Omer Karabeg

Gospodine Popoviću, vi ste nedavno rekli da se politika „SzS“ svodi na “Ua, Vučiću“?

Dragan Popović

Oni kažu da im je jedini cilj da sruše Vučića. Mislim da to ne može da bude cilj ozbiljne političke grupacije. “Ua, Vučiću“ ne znači ništa. Morate da ponudite nešto što će doći nakon Aleksandra Vučića. Biću pomalo grub, ali sve mi to liči na političku papazjaniju. Oni su zvanično proklamovali da im je jedini cilj da sruše Vučića, a onda su izašli sa programom od 30 tačaka iz koga se vidi da ozbiljno vuku udesno. Tu nema nijedne ni leve, ni liberalne ideje. Ali ima jačanja odnosa sa Republikom Srpskom, zaštite ćirilice i tako dalje. Sve su to zalaganja na kojima počiva politička desnica u Srbiji.

Omer Karabeg

Oni koji podržavaju „SzS“ kažu da on liči na nekadašnju Demokratsku opoziciju Srbije, koja je 2000. oborila Miloševića?

Rastislav Dinić

Postoji izvesna sličnost između „SzS“ i DOS. To je taktika ujedinjavanja. I jedni i drugi pošli su od sledećeg – da bismo mogli da oborimo autokratski režim moramo da se ujedinimo i ideološke razlike ostavimo po strani. Međutim, vreme i kontekst u kome se to ujedinjavanje dešava su bitno različiti. DOS je nastao u trenutku kad je postojala vrlo jaka ideološka hegemonija liberalizma. Svim strankama koje su bile u DOS bila je zajednička neka varijanta liberalizma… Ne treba zaboraviti da je u vreme kada je DOS došao na vlast postojala apsolutna saglasnost o evropskom putu Srbije. To je tek kasnije došlo u pitanje kada je Koštunica povodom Kosova promenio stav prema EU. Razlike između stranaka koje su u „SzS“ su mnogo veće. Neke od tih stranaka se još uvek deklarišu kao proevropske, dok su neke – kao Dveri – izrazito antievriopske.

Dragan Popović

Mislim da nema sličnosti između ove sadašnje situacije i one u kojoj je nastao DOS. Kontekst je radikalno drugačiji. DOS je nastala nakon bombardovanja NATO pakta u poslednjoj, najtoksičnijoj fazi Miloševićevog režima, kad je on krenuo da ubija ljude po Srbiji. Nezadovoljstvo naroda bilo je ogromno i u DOS je bilo mnogo više slaganja između stranaka nego što je to danas slučaj sa „SzS“.

Omer Karabeg

Kako tumačite činjenicu da se u programu „SzS“ uopšte ne pominje EU?

Rastislav Dinić

U svakom slučaju to je pokušaj da se razlike u odnosu na EU sakriju pod tepih. Lideri „SzS“ najavljuju formiranje tehničke ili ekspertske vlade, kako je oni zovu, koja bi trebalo da prevaziđe ideološke razlike između stranaka i da za godinu dana pripremi izbore. Ona bi, znači, za to vreme trebalo da ostavi po strani sva ključna pitanja, a jedno od najvažnijih je pitanje ulaska u EU. Ne vidim da je to moguće. Bojim se da to pitanja nije moguće zamrznuti. Proces pridruživanja EU je proces koji traje. Ili ste na tom putu, ili niste.

Dragan Popović

To što se ne pominje EU je potpuno neverovatno. Ne možete da se pravite da svet oko vas ne postoji i da je Srbija nekakvo ostrvo koje ne dotiče nijedan regionalni ili globalni proces. Možete da kažete da ste protiv EU, to je legitimno, ali da je uopšte ne pomenete, da se pravite da ne postoji nešto oko čega se srpska politika vrti već dve decenije – to je neverovatno.

Omer Karabeg

Da li su lideri „SzS“ konzervativniji od Vučića kad je Kosovo u pitanju?

Dragan Popović

Čini se da neki jesu, mada je pitanje da li Vučića uopšte možemo da stavljamo u te okvire konzervativno-nekonzervativno. On se ne zalaže ni za kakve vrednosti, kod njega je sve potpuno pragmatično – samo što duže da vlada. Ali, neki od lidera „SzS“ su svakako ubeđeni konzervativci. Podsetiću vas da su samo u poslednjih mesec dana čak dvojica pozvala ruske trupe da dođu u Srbiju. Kad vam skoro trećina Saveza pozove ruske trupe da dođu u Srbiju, mislim da to dosta govori o toj političkoj grupaciji.

Rastislav Dinić

Kad Đilas govoreći o Kosovu kaže: “Mi samo branimo Ustav Srbije“ njemu se čini da vodi nekakvu centrističku ili ideološki neutralnu politiku, ali sam taj ustav je ideološki.

Omer Karabeg

U zaključku, ima li „SzS“ ikakve šanse da obori Vučića, što oni i najavljuju?

Dragan Popović

Mislim da za to bukvalno ne postoji ni teoretska šansa. I oni su toga manje-više svesni. Mnogo je važnije pitanje ima li šanse da se u Srbiji pojavi ozbiljna alternativa Vučiću. Naša građanska, prodemokratska, levoliberalna scena je bez ozbiljnih političkih predstavnika na nacionalnom nivou. Na lokalnom nivou, u pojedinim gradovima, ima pokreta koji su dobro organizovani i koji rade dobre stvari, ali na nacionalnom nivou nema ozbiljne alternative koja bi bila protivteža Vučićevoj politici. A prava protivteža je da na njegov plan o Kosovu odgovorite planom koji je smislen, koji nije antievropski i koji se ne poklapa sa Vučićevim namerama koje, uveren sam, ne mogu doneti normalizaciju srpsko-albanskih odnosa.

Rastislav Dinić

Blisko mi je mišljenje gospodina Popovića da „SzS“ nema mnogo šansi da obori Vučića. Međutim, čini mi se da je bitnije pitanje – da li taj savez ima ikakve šanse da obori strukture moći koje održavaju Vučića na vlasti. Vučićizam je posledica struktura moći u Srbiji i bez menjanja tih struktura nisam siguran da može da dođe do promene režima.