To je učinila tvrdnjom da “dok su bili na vlasti gondola im je bila dobar projekat, ali ga nisu realizovali jer su bili zainteresovani samo da napune džepove“, navodi DSS u saopštenju.

Navodeći da se DSS zalagala za gradnju gondole dok je učestvovala u gradskoj vlasti, pa projekat nije realizovala, Zorana Mihajlović je izrekla ordinarnu laž, ističe DSS.

U saopštenju se ističe da se Demokratska stranka Srbije nikada nije zalagala za ostvarivanje tog besmislenog, kulturološki i ekonomski štetnog projekta.

DSS podseća Zoranu Mihajlović da je DSS 2015. godine raskinula koaliciju sa SNS i istupila iz gradske vlasti, pa njena tvrdnja o „punjenju džepova“ pojedinaca može da se odnosi samo na davno isključene članove DSS koji su i danas gradski funkcioneri, sada kao članovi i partneri SNS.

Time je članica Predsedništva SNS optužila beogradsku vlast sopstvene stranke za korupciju i potvrdila da je „punjenje džepova“, za koje Zorana Mihajlović tvrdi da je postojalo, dobra preporuka za partnerstvo sa Srpskom naprednom strankom u gradskoj vlasti, ističe DSS u saopštenju.