Foto: Arhiva

To je učinila tvrdnjom da “dok su bili na vlasti gondola im je bila dobar projekat, ali ga nisu realizovali jer su bili zainteresovani samo da napune džepove“, navodi DSS u saopštenju.

Navodeći da se DSS zalagala za gradnju gondole dok je učestvovala u gradskoj vlasti, pa projekat nije realizovala, Zorana Mihajlović je izrekla ordinarnu laž, ističe DSS.

U saopštenju se ističe da se Demokratska stranka Srbije nikada nije zalagala za ostvarivanje tog besmislenog, kulturološki i ekonomski štetnog projekta.

DSS podseća Zoranu Mihajlović da je DSS 2015. godine raskinula koaliciju sa SNS i istupila iz gradske vlasti, pa njena tvrdnja o „punjenju džepova“ pojedinaca može da se odnosi samo na davno isključene članove DSS koji su i danas gradski funkcioneri, sada kao članovi i partneri SNS.

Time je članica Predsedništva SNS optužila beogradsku vlast sopstvene stranke za korupciju i potvrdila da je „punjenje džepova“, za koje Zorana Mihajlović tvrdi da je postojalo, dobra preporuka za partnerstvo sa Srpskom naprednom strankom u gradskoj vlasti, ističe DSS u saopštenju.