Foto:Vlada Srbije, kanceraija za sardnju sa medijima

Joksimović je zahvalila Mekalisteru na saradnji i podršci koju on lično, a i Evropski parlament, pružaju Srbiji u procesu pristupanja. Posebno je to važno zbog činjenice da je EP prepoznao važnost proširenja EU na Zapadni Balkan, što će pozitivno uticati na stabilnost i prosperitet i regiona i Evrope u celini.

Jadranka Joksimović obavestila je Mekalistera da je Srbija spremna za otvaranje 5 poglavlja: 33 – finansijske i budžetske odredbe, 9 – finansijske usluge, 13 – ribarstvo, 18 – statistika i 17 – ekonomska i monetarna unija.

Očekuje da ćemo tokom bugarskog predsedavanja Savetou EU otvoriti njih nekoliko.

Joksimović i Mekalister ukazali su na važnost nastavka reformi u poglavljima 23 i 24, posebno značaj reforme pravosuđa ali i borbe protiv kriminala i korupcije, manjinskih prava, medijskih sloboda.

Mekalister je ocenio da je Srbija u dosadašnjem procesu pristupanja dosta uradila, zbog toga ima podršku partnera iz EU i EP, ali da je još posla pred našom državom. Naglasio je da svakako podržava otvaranje novih poglavlja sa Srbijom, a o broju poglavlja koja će biti otvorena odluku će doneti države članice EU. Konstatovao je da su rezultati reformi pozitivni i da će svaki dalji napredak u oblasti vladavine prava biti vrednovan.