Jovanović: Krivične prijave za Savski nasip u pripremi 1Foto:Savez za Srbiju

Nelegalnom gradnjom i nelegalnim zauzimanjem površina na ovom potezu narušava se zaštićena zona beogradskog vodoizvorišta, kompromituje odbrana grada od budućih poplava i brutalno otima savsko priobalje od naših sugrađana“, naveo je Jovanović u pisanoj izjavi.

Jovanović je dodao da su vlasnici „divljih objekata“ izgradnjom septičkih jama i bušenjem reni-bunara ugrozili snabdevanje Beograđana pijaćom vodom, i istakao da „niko nema prava da se kocka za zdravljem naših sugrađana, niti da im na kriminalan način otima obale reka“.

U razgovoru sa građanima Novog Beograda obavešteni smo da su zameniku gradonačelnika Goranu Vesiću predočene sve ove relevantne informacije i pismene pritužbe, ali je da je on odbio da reaguje“, naveo je Jovanović.

Vesića i sva odgovorna lica u Gradskoj upravi Beograda upozoravamo  da će u slučaju daljeg nečinjenja protiv njih biti u najkraćem roku podnete krivične prijave zbog dela kriminalnog udruživanja, protivpravnog zauzimanja zemljišta i oštećenja nasipa“, dodao je Jovanović.