Foto: MSP

Novom Strategijom su predviđene donacije u visini od preko 90 miliona evra koje će biti usmerene na ekonomski razvoj, energetsku efikasnost i državnu upravu (administracija, društvena inkluzija), kao i na dualno obrazovanje, za koje je planirano alociranje značajnih finansijskih sredstava.

Razmenjena su mišljenja o bilateralnim političkim odnosima, o ekonomskoj saradnji, o Briselskom dijalogu, o regionalnim odnosima, o multilateralnoj saradnji, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

U funkciji intenziviranja političkog dijaloga i jačanja sveukupnih odnosa između Srbije i Švajcarske Konfederacije dogovoreno je da se naredne političke konsultacije održe sledeće godine u Švajcarskoj.

Državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Nemanja Stevanović razgovarao je sa zamenicom državnog sekretara Federalnog ministarstva inostranih poslova Švajcarske Konfederacije Kristinom Marti Lang o temama od zajedničkog interesa.