Foto: Z. Nikolić

Projekat se realizuje u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a uz finansijsku podršku Ambasade Holandije u okviru MATRA programa. Današnji sastanak u Kraljevu je poslednji predviđen projektom a njemu su predhodili slični sastanci organizovani u Zrenjaninu, Novom Pazaru, Bačkom Petrovcu, Preševu, Nišu, Paraćinu i Novom Sadu

Na početku ovog skupa medijima su se obratile Sonja Liht, direktorka Beogradskog fonda za političku izuzetnost i Lidija Pavlović-Knežević, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Kraljeva.

„U Kraljevu je završnica jedne serije sastanaka održanih širom Srbije sa osnovnim ciljem da se razgovara sa predstavnicama političkih stranaka i aktivistkinja u lokalnim samoupravama kako bi se ostvario uvid u ostvareno u domenu rodne ravnopravnosti, a što je kod nas i normama predviđeno. Rodna ravnopravnost je izuzetno važna, jer ne smemo, kao društvo, sebi da dozvolimo da se u situaciji drastičnog smanjivanja društvenog kapitala olako odričemo potencijala koji objektivno postoje u tom, ženskom delu, društvenog kapitala“, rekla je Sonja Liht.

Na sastanku je bilo reči o rodnoj ravnopravnost u jedinicama lokalne samouprave o čemu je govorila Tatjana Jokanović, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti a potom je redovna je profesorka na Katedri za Ustavno pravo Pravnog fakulteta u Novom Sadu Marijana Pajvančić, ispred Ženske platforme za razvoj Srbije, govorila o Rodnoj perspektivi u radu radnih tela u opštinama i gradovima.

U delu sastanka predviđenom za razgovor sa učesnicama iz Kraljeva, o svojim iskustvima u politici, govorile su Snežana Paunović i Sanda Rašković Ivić ispred Ženske parlamentarne mreže Narodne Skupštine Srbije kao i Maja Sedlarević, predstavnica Ženske parlamentarne mreže Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Sastankom u Kraljevu moderilala je Svetlana Stefanović, programska koordinatorka Beogradskog fonda za političku izuzetnost.

Povezani tekstovi