Foto: Medija centar

Linta je, u pisanoj izjavi, istakao da je pitanje ratne odštete potpisan između bivše Savezne Republike Jugoslavije i Hrvatske, koji je stupio na snagu 18. oktobra 1996. godine nakon ratifikacije u parlamentima dve države.

On je podsetio da su se, u članu sedam, strane obavezale da će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu sporazuma sklopiti sporazum o naknadi za svu uništenu, oštećenu ili nestalu imovinu, a dogovoreno je osnivanje mešovite komisije sastavljene od po tri predstavnika svake strane.

Linta traži od Srbije da pokrene inicijativu da se obnovi rad te komisije, jer „Hrvatska nema pravo da traži ratnu odštetu od Srbije ali ima obavezu da plati ratnu odštetu svojim državljanima srpske nacionalnosti“.