Uvid u neka predložena rešenja ukazuju na nedopustivo slabljenje pozicije institucije manjinskih samouprava u Republici Srbiji, kažu u LSV.

„Posebno je zabrinjavajuće to što se predviđenim izmenama zabranjuje kandidovanje za mesto u nacionalnom Savetu pripadniku nacionalne manjine koji je istaknuti član ili članica političke partije“, dodaju u LSV. „Ovakvo rešenje je protivustavno i suprotno modernim izbornima procedurama savremenog sveta“.

LSV traži od nadležnih da pažljivo poslušaju jasne stavove predstavnika nacionalnih Saveta, nevladinog sektora i stručne javnosti. Problemi nacionalnih manjina su brojni. Odnose se na pravo na obrazovanje na maternjem jeziku, pravo na informisanje, službenu upotrebu jezika i pisma, kao i druga statusna pitanja.