Foto: PETER_STEFFEN/EPA

On naglašava da pretnje, nasilje i zastrašivanje novinara i dalje predstavljaju razglog za zabrinutost. Mekalister u nacrtu izveštaja, u koji je FoNet imao uvid, ukazuje da su i dalje retke presude zbog napada na novinare, uprkos tome što je nekoliko slučajeva rešeno i podneto više krivičnih prijava. On poziva vlasti da istraže i podignu optužnice u slučajevima napada na novinare i medijska izdanja.

Mekalister, takodje, poziva na punu primenu medijskih zakona i jačanje nezavisnosti Regulatornog tela za elektronske medije. U nacrtu izveštaja Mekalister pozdravlja obnovljenje napore da se usvoji medijska strategija i uspostavi pluralističko medijsko okruženje. On, pri tome, naglašava važnost transparentnih i inkluzivnih konsultacija sa medijskom zajednicom, ali ističe i značaj transparentnosti medijskog vlasništva i finansiranja. Očekuje se da će Evropski parlament na jesen glasati o Mekalisterovom izveštaju.

UBRZATI REFORME U VLADAVINI PRAVA

Dejvid Mekalister u prvom nacrtu novog izveštaja o Srbiji poziva Beograd da ubrza reforme u oblasti vladavine prava, posebno na obezbeđivanju nezavisnosti i ukupne efikasnosti sudskog sistema i poziva na punu primenu postignutih sporazuma u dijalogu Beograda i Prištine, i na ubrzanje tog dijaloga.

Mekalister u izveštaju pozdravlja angažovanje Srbije na putu evrointegracija i poziva je da aktivno promoviše to strateško opredeljnje u srpskoj javnosti.

U izveštaju se pozdravlja napredak postignut u funkcionisanju tržišne ekonomje i obezbeđivanja ekonomskog rasta i očuvanja makroekonske i monetarne stabilnosti i podvlači da se delimično napredovalo u restrukturiranju i privatizaciji preduzeća u državnom vlasništvu.

Uz pozdravljanje doprinosa međunarodnim mirovnim operacijama, Srbija se poziva da postepeno uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom EU, uključujući i politiku prema Rusiji.

Uz pohvale za konstruktivni pristup pitanju migracija i izbegličke krizi, Srbija se poziva i da postepeno usaglasi svoju politiku viza sa onom u EU.

Kada je reč o vladavini prava, Srbija se poziva da ubrza reforme u toj oblasti i ističe da iako je neki napredak postignut, nezavisnost pravosuđa u Srbiji nije u potpunosti osigurana.

Mekalister ponavlja značaj jačanja borbe protiv korupcije i poziva Srbiju da pokaže jasnu opredeljenost da se uhvati u koštac sa tim pitanjem.

S tim u vezi ukazuje da je važno da se brzo usvoji novi zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije kao i da je ključno da se toj Agenciji obezbede ljudski i finansijski resursi kako bi mogla na nezavisan način da obavlja svoj mandat.

U izveštaju se ukazuje da srpski parlament i dalje ne obavlja efikasno nadgledanje izvršne vlasti i da transparentnost, inkluzivnost i kvalitet zakonodavnog procesa treba da bude poboljšana.

Ukazuje se i da ulogu nezavisnih regulatornih tela, kao što je Ombudsmen, potrebno u potpunosti priznati i podržati.

U izveštaju se pozdravlja napredak Srbije u reformama javne administracije, posebno usvajanje nekoliko novih zakona o platama u javnim službama, ali se podvlači da i dalje postoji politički uticaj na imenovanje višeg menadžerskog kadra.

U delu o ljudskim pravima podvlači se da postoji zakonodavni i institucionalni okvir za primenu ljudskih prava, ali da je potrebno učiniti dalje napore kako bi se poboljšala situacija osoba koje pripadaju ranjivim grupama, uključuju decu, osobe sa invaliditetom, zaražene HIV i LGBTI lica.

Srbija se poziva da aktivno nastavi istrage, suđenja i presude u slučajevima nasilja izazvanih mržnjom, kao i da osigura doslednju primenu zakonodavstva o zaštiti nacionalnih manjina, uključujući pravo na obrazovanje, veroispovest i upotrebu jezika.

Uz konstataciju da kulturna raznolikost u Vojvodini dopirnosi identitetu Srbije, u izveštaju se navodi da autonomija Vojvodine mora biti očuvana i da zakon o finansiranju Vojvodine mora bez odlaganja biti usvojen, kako to nalaže Ustav.

Mekalister pozdravlja činjenicu da Srbija i dalje privržena konstruktivnim bilateralnim onosima sa drugim zemlja koje su na putu evrointegracija i susednim zemljama članicama, i što je privržena regionalnoj saradni kroz razne regionalne inicijative.

Pozdravlja se i usvajanje nacionalne strategije za istragu ratnih zločina i imenovanje u maju 2017. godine novog tužioca za ratne zločine, poziva se Srbija da u potpunosti sarađuje sa međunarodni Mehanizmom za krivične sudove i pozivaju srpske vlasti da nastave da rade na pitanju sudbine nestalih lica.

Pozdravlja se neprekidno angažovanje Beograda u procesu normalizacije sa Kosovom i njegova spremnost da primeni sporazume postignute u dijalogu sa Prištinom, posredstvom EU.

Takođe se pozdravlja unutrašnji dijalog koji je pokrenuo predsendik Aleksandar Vučić, i ponavlja poziv da se krene dalje u punu primenu, svih dosad postignutih sporazuma, uključujući i one o energetici i da se odlučno nastavi proces normalizacije.

U izveštaju Mekalistera podvlači se i značaj osnivanja Zajednice srpskih opština i naglašava da mora biti ubrzan rad na novoj fazi dijaloga s ciljem sveobuhvatne normalizacije odnosa Srbije i Kosova, koja treba da bude definisana na pravno obavezujućem sporazumu.