Prag Foto: Wikipedia

Ovim je češki parlament prihvatio zahtev Češke komunističke stranke (KSČM) sa 106 glasova od 200 zastupnika. Oporezivanje isplata crkvama podržala je vladajuća partija ANO, kao i stranka krajnje desnice Sloboda i direktna demokratija (SPD).

Isplate crkvama na ime obeštećenja počele su 2013. godine, a iznose dve milijarde kruna (oko 78 miliona evra) godišnje u periodu od 30 godina. Time se nadoknađuje crkvena imovina koju su komunističke vlasti oduzele nakon Drugog svetskog rata. O sve slabijem uticaju crkve na češko društvo govori i činjenica da se postepeno smanjuju doprinosi Vlade za plate sveštenika i ostale troškove.

Zakon treba da prođe i Gornji dom parlamenta, ali su neki zastupnici najavili da će tražiti ocenu ustavnosti.

Povezani tekstovi