Foto: Pixabay/ comrade_petruha

„Naša prognoza je da će stopa rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) u ovoj godini iznositi oko 3,5 odsto“, rekao je Fabris u intervjuu agenciji Mina biznis.

Prema njegovim rečima, sektori za koje CBCG očekuje da će biti nosioci ekonomskog rasta u ovoj godini su turizam, energetika i građevinarstvo, dominantno usled nastavka gradnje autoputa, turističkih i energetskih objekata.

„Takođe, realno je očekivati postepeni oporavak prerađivačke industrije i određeni rast poljoprivredne proizvodnje u funkciji uvozne supstitucije“, naveo je Fabris.

CBCG, kao barijere sa međunarodnog tržišta koje bi se indirektno mogle odraziti na crnogorsku ekonomiju, vidi potencijalno povećanje ključnih referentnih kamatnih stopa koje mogu otežati zaduživanje i refinansitranje obaveza, kao i prisutne geopolitičke tenzije, odnosno usporavanje svetske trgovine usled prisutnih tenzija između SAD i njihovih glavnih trgovinskih partnera.

„Što se domaćeg okruženja tiče, nepotpuno sprovođenje fiskalne konsolidacije, koja je teška i veoma zahtevna, moglo bi predstavljati potencijalnu barijeru. Takođe, neophodno je da se dinamika realizacije investicija održi na istom nivou ili, još bolje, ubrza“, smatra Fabris.

Povezani tekstovi