Foto: Twitter

Pre nego se EU proširi, važno je da ojača, sada nas ima 28, biće nas 27 sa indikacijom da nas bude više od 30, a treba da unapredimo svoje performanse, ocenio je Han.

„Iako je ‘skoro’ najpopularnija reč u regionu Zapadnog Balkana, ja moram da kažem da proces pridruživanja nije ni izbliza ‘skoro’ završen, ali na dobrom smo putu. Moram da kažem i da iako je izveštaj vrlo kritičan, on je tačan, a ja bih rekao i da je pozitivan i optimističan. Važno je naglasiti da nema prečica ni besplatnih ulaznica na putu ka EU. To je jasno navedeno i u našoj strategiji“, istakao je Han.